• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቪየትናምኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Cảm xúc

ስሜት


-

Động vật

እንስሳ


-

Thể thao

ስፖርት


-

Âm nhạc

ሙዚቃ


-

Văn phòng

ፅህፈት ቤት


-

Đồ uống

መጠጦች


-

Con người

ሰዎች


-

Thời gian

ጊዜ


-

Môi trường

አካባቢ


-

Bao bì

ማሸግ


-

Công cụ

መሳሪያዎች


-

Giao thông

ትራፊክ


-

Trái cây (hoa quả)

ፍራ ፍሬ


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

የረፍት ጊዜ


-

Quân sự

ወታደራዊ


-

Quần áo

ልብስ


-

Thông tin liên lạc

ግኑኝነት


-

Công nghệ

ቴክኖሎጂ


-

Căn hộ

መኖሪያ ቤት


-

Thực phẩm (lương thực)

ምግብ


-

Nghề nghiệp

ሞያ


-

Rau

አትክልቶች


-

Đồ vật (vật thể)

ቁሶች


-

Giáo dục

ስልጠና


-

Thân thể

ሰውነት


-

Thiên nhiên

ተፈጥሮ


-

Tài chính

ገንዘብ አያያዝ


-

Đồ nội thất

የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች


-

Tôn Giáo

ሐይማኖት


-

Thực vật

አትክልቶች


-

Thuật ngữ trừu tượng

እረቂቅ


-

Thiết bị nhà bếp

የኩሽና እቃዎች


-

Vật liệu

መጠቀሚያ እቃዎች


-

Y tế (sức khỏe)

ጤነኝነት


-

Xe hơi

መኪና


-

Nghệ thuật

ጥበብ


-

Thành phố

ከተማ


-

Thời tiết

የአየር ሁኔታ


-

Mua sắm

ግብይት


-

Kiến trúc

ምህንድስና


-

Động vật lớn

ትልቅ እንስሶች


-

Động vật nhỏ

ትንሽ እንስሶች
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!