• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቻይንኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

ስሜት


-

动物
dòngwù

እንስሳ


-

体育
tǐyù

ስፖርት


-

音乐
yīnyuè

ሙዚቃ


-

办公室
bàngōngshì

ፅህፈት ቤት


-

饮料
yǐnliào

መጠጦች


-


rén

ሰዎች


-

时间
shíjiān

ጊዜ


-

环境
huánjìng

አካባቢ


-

包装
bāozhuāng

ማሸግ


-

工具
gōngjù

መሳሪያዎች


-

交通
jiāotōng

ትራፊክ


-

水果
shuǐguǒ

ፍራ ፍሬ


-

闲暇
xiánxiá

የረፍት ጊዜ


-

军事
jūnshì

ወታደራዊ


-

服装
fúzhuāng

ልብስ


-

通讯
tōngxùn

ግኑኝነት


-

技术
jìshù

ቴክኖሎጂ


-

公寓
gōngyù

መኖሪያ ቤት


-

食品
shípǐn

ምግብ


-

职业
zhíyè

ሞያ


-

蔬菜
shūcài

አትክልቶች


-

物品
wùpǐn

ቁሶች


-

教育
jiàoyù

ስልጠና


-

身体
shēntǐ

ሰውነት


-

自然
zìrán

ተፈጥሮ


-

资产
zīchǎn

ገንዘብ አያያዝ


-

家具
jiājù

የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች


-

宗教
zōngjiào

ሐይማኖት


-

植物
zhíwù

አትክልቶች


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

እረቂቅ


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

የኩሽና እቃዎች


-

材料
cáiliào

መጠቀሚያ እቃዎች


-

健康
jiànkāng

ጤነኝነት


-

汽车
qìchē

መኪና


-

艺术
yìshù

ጥበብ


-

城市
chéngshì

ከተማ


-

天气
tiānqì

የአየር ሁኔታ


-

购物
gòuwù

ግብይት


-

建筑
jiànzhú

ምህንድስና


-

大动物
dà dòngwù

ትልቅ እንስሶች


-

小动物
xiǎo dòngwù

ትንሽ እንስሶች
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!