• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ቻይንኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

ስሜት


-

动物
dòngwù +

እንስሳ


-

体育
tǐyù +

ስፖርት


-

音乐
yīnyuè +

ሙዚቃ


-

办公室
bàngōngshì +

ፅህፈት ቤት


-

饮料
yǐnliào +

መጠጦች


-


rén +

ሰዎች


-

时间
shíjiān +

ጊዜ


-

环境
huánjìng +

አካባቢ


-

包装
bāozhuāng +

ማሸግ


-

工具
gōngjù +

መሳሪያዎች


-

交通
jiāotōng +

ትራፊክ


-

水果
shuǐguǒ +

ፍራ ፍሬ


-

闲暇
xiánxiá +

የረፍት ጊዜ


-

军事
jūnshì +

ወታደራዊ


-

服装
fúzhuāng +

ልብስ


-

通讯
tōngxùn +

ግኑኝነት


-

技术
jìshù +

ቴክኖሎጂ


-

公寓
gōngyù +

መኖሪያ ቤት


-

食品
shípǐn +

ምግብ


-

职业
zhíyè +

ሞያ


-

蔬菜
shūcài +

አትክልቶች


-

物品
wùpǐn +

ቁሶች


-

教育
jiàoyù +

ስልጠና


-

身体
shēntǐ +

ሰውነት


-

自然
zìrán +

ተፈጥሮ


-

资产
zīchǎn +

ገንዘብ አያያዝ


-

家具
jiājù +

የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች


-

宗教
zōngjiào +

ሐይማኖት


-

植物
zhíwù +

አትክልቶች


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

እረቂቅ


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

የኩሽና እቃዎች


-

材料
cáiliào +

መጠቀሚያ እቃዎች


-

健康
jiànkāng +

ጤነኝነት


-

汽车
qìchē +

መኪና


-

艺术
yìshù +

ጥበብ


-

城市
chéngshì +

ከተማ


-

天气
tiānqì +

የአየር ሁኔታ


-

购物
gòuwù +

ግብይት


-

建筑
jiànzhú +

ምህንድስና


-

大动物
dà dòngwù +

ትልቅ እንስሶች


-

小动物
xiǎo dòngwù +

ትንሽ እንስሶች