• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - tajlandski

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

Osjećaji


-

สัตว์
sàt′ +

Životinje


-

กีฬา
gee-la +

Sport


-

เพลง
playng +

Muzika


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

Kancelarija


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

Piće


-

คน
kon′ +

Ljudi


-

เวลา
way-la +

Vrijeme


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

Životna okolina


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

Pakovanje


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

Alat


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

Saobraćaj


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

Voće


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

Slobodno vrijeme


-

ทหาร
tá′-hǎn +

Vojska


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

Odjeća


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

Komunikacija


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

Tehnikа


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

Stan


-

อาหาร
a-hǎn +

Hrana


-

อาชีพ
a-chêep +

Zanimanja


-

ผัก
pàk′ +

Povrće


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

Predmeti


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

Obrazovanje


-

ร่างกาย
râng-gai +

Tijelo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

Priroda


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

Finansije


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

Namještaj


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

Vjera


-

พืช
pêut +

Biljke


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

Apstraktni pojmovi


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

Kuhinjski uređaji


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

Materijali


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

Zdravlje


-

รถ
rót′ +

Automobil


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

Umjetnosti


-

เมือง
meuang +

Grad


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

Vrijeme


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

Kupovina


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

Arhitektura


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

Velike životinje


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

Male životinje