• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - kineski

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

Osjećaji


-

动物
dòngwù +

Životinje


-

体育
tǐyù +

Sport


-

音乐
yīnyuè +

Muzika


-

办公室
bàngōngshì +

Kancelarija


-

饮料
yǐnliào +

Piće


-


rén +

Ljudi


-

时间
shíjiān +

Vrijeme


-

环境
huánjìng +

Životna okolina


-

包装
bāozhuāng +

Pakovanje


-

工具
gōngjù +

Alat


-

交通
jiāotōng +

Saobraćaj


-

水果
shuǐguǒ +

Voće


-

闲暇
xiánxiá +

Slobodno vrijeme


-

军事
jūnshì +

Vojska


-

服装
fúzhuāng +

Odjeća


-

通讯
tōngxùn +

Komunikacija


-

技术
jìshù +

Tehnikа


-

公寓
gōngyù +

Stan


-

食品
shípǐn +

Hrana


-

职业
zhíyè +

Zanimanja


-

蔬菜
shūcài +

Povrće


-

物品
wùpǐn +

Predmeti


-

教育
jiàoyù +

Obrazovanje


-

身体
shēntǐ +

Tijelo


-

自然
zìrán +

Priroda


-

资产
zīchǎn +

Finansije


-

家具
jiājù +

Namještaj


-

宗教
zōngjiào +

Vjera


-

植物
zhíwù +

Biljke


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

Apstraktni pojmovi


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

Kuhinjski uređaji


-

材料
cáiliào +

Materijali


-

健康
jiànkāng +

Zdravlje


-

汽车
qìchē +

Automobil


-

艺术
yìshù +

Umjetnosti


-

城市
chéngshì +

Grad


-

天气
tiānqì +

Vrijeme


-

购物
gòuwù +

Kupovina


-

建筑
jiànzhú +

Arhitektura


-

大动物
dà dòngwù +

Velike životinje


-

小动物
xiǎo dòngwù +

Male životinje