• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

Osjećaji


-

动物
dòngwù

Životinje


-

体育
tǐyù

Sport


-

音乐
yīnyuè

Muzika


-

办公室
bàngōngshì

Kancelarija


-

饮料
yǐnliào

Piće


-


rén

Ljudi


-

时间
shíjiān

Vrijeme


-

环境
huánjìng

Životna okolina


-

包装
bāozhuāng

Pakovanje


-

工具
gōngjù

Alat


-

交通
jiāotōng

Saobraćaj


-

水果
shuǐguǒ

Voće


-

闲暇
xiánxiá

Slobodno vrijeme


-

军事
jūnshì

Vojska


-

服装
fúzhuāng

Odjeća


-

通讯
tōngxùn

Komunikacija


-

技术
jìshù

Tehnikа


-

公寓
gōngyù

Stan


-

食品
shípǐn

Hrana


-

职业
zhíyè

Zanimanja


-

蔬菜
shūcài

Povrće


-

物品
wùpǐn

Predmeti


-

教育
jiàoyù

Obrazovanje


-

身体
shēntǐ

Tijelo


-

自然
zìrán

Priroda


-

资产
zīchǎn

Finansije


-

家具
jiājù

Namještaj


-

宗教
zōngjiào

Vjera


-

植物
zhíwù

Biljke


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

Apstraktni pojmovi


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

Kuhinjski uređaji


-

材料
cáiliào

Materijali


-

健康
jiànkāng

Zdravlje


-

汽车
qìchē

Automobil


-

艺术
yìshù

Umjetnosti


-

城市
chéngshì

Grad


-

天气
tiānqì

Vrijeme


-

购物
gòuwù

Kupovina


-

建筑
jiànzhú

Arhitektura


-

大动物
dà dòngwù

Velike životinje


-

小动物
xiǎo dòngwù

Male životinje
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!