• Learn vocabulary
    Du kan lære ordforråd med 50LANGUAGES.
    Du lærer det via dit modersmål.

42 gratis ordforråds-emner med mere end 1900 ord på mere end 50 sprog - kinesisk

Emnerne inkluderer følelser, dyr, sport, værktøjer, trafik og meget mere ...Vælg den kategori du gerne vil lære

-

情感
qínggǎn +

Følelser


-

动物
dòngwù +

Dyr


-

体育
tǐyù +

Sport


-

音乐
yīnyuè +

Musik


-

办公室
bàngōngshì +

Kontor


-

饮料
yǐnliào +

Drikkevarer


-


rén +

Folk


-

时间
shíjiān +

Tid


-

环境
huánjìng +

Miljø


-

包装
bāozhuāng +

Emballage


-

工具
gōngjù +

Værktøj


-

交通
jiāotōng +

Trafik


-

水果
shuǐguǒ +

Frugter


-

闲暇
xiánxiá +

Fritid


-

军事
jūnshì +

Militær


-

服装
fúzhuāng +

Tøj


-

通讯
tōngxùn +

Kommunikation


-

技术
jìshù +

Teknologi


-

公寓
gōngyù +

Lejlighed


-

食品
shípǐn +

Mad


-

职业
zhíyè +

Erhverv


-

蔬菜
shūcài +

Grøntsager


-

物品
wùpǐn +

Genstande


-

教育
jiàoyù +

Uddannelse


-

身体
shēntǐ +

Krop


-

自然
zìrán +

Natur


-

资产
zīchǎn +

Økonomi


-

家具
jiājù +

Møbler


-

宗教
zōngjiào +

Religion


-

植物
zhíwù +

Planter


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

Abstrakte begreber


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

Køkkenredskaber


-

材料
cáiliào +

Materialer


-

健康
jiànkāng +

Sundhed


-

汽车
qìchē +

Bil


-

艺术
yìshù +

Kunst


-

城市
chéngshì +

By


-

天气
tiānqì +

Vejr


-

购物
gòuwù +

Shopping


-

建筑
jiànzhú +

Arkitektur


-

大动物
dà dòngwù +

Store dyr


-

小动物
xiǎo dòngwù +

Små dyr
Vil du gerne lære et nyt sprog? Med 50LANGUAGES er det let. Du kan vælge mellem mere end 50 sprog. Du lærer via dit modersmål. - Det er helt gratis!