• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

Sentoj


-

สัตว์
sàt′

Bestoj


-

กีฬา
gee-la

Sportoj


-

เพลง
playng

Muziko


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

Oficejo


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

Trinkaĵoj


-

คน
kon′

Homoj


-

เวลา
way-la

Tempo


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

Medio


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

Pakumo


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

Iloj


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

Trafiko


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

Fruktoj


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

Ŝatokupo


-

ทหาร
tá′-hǎn

Militafero


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

Vestaĵoj


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

Komunikado


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

Teknologio


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

Loĝejo


-

อาหาร
a-hǎn

Manĝo


-

อาชีพ
a-chêep

Profesioj


-

ผัก
pàk′

Legomoj


-

วัตถุ
wát′-tòo′

Objektoj


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

Edukado


-

ร่างกาย
râng-gai

Korpo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

Naturo


-

การเงิน
gan-nguнn′

Financoj


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

Mebloj


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

Religio


-

พืช
pêut

Plantoj


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

Abstraktaj terminoj


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

Kuirejaj aparatoj


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

Materialoj


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

Sano


-

รถ
rót′

Aŭto


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

Artoj


-

เมือง
meuang

Urbo


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

Vetero


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

Aĉetoj


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

Arkitekturo


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

Grandaj bestoj


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

Malgrandaj bestoj
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!