• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - taja

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

Sentoj


-

สัตว์
sàt′ +

Bestoj


-

กีฬา
gee-la +

Sportoj


-

เพลง
playng +

Muziko


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

Oficejo


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

Trinkaĵoj


-

คน
kon′ +

Homoj


-

เวลา
way-la +

Tempo


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

Medio


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

Pakumo


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

Iloj


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

Trafiko


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

Fruktoj


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

Ŝatokupo


-

ทหาร
tá′-hǎn +

Militafero


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

Vestaĵoj


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

Komunikado


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

Teknologio


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

Loĝejo


-

อาหาร
a-hǎn +

Manĝo


-

อาชีพ
a-chêep +

Profesioj


-

ผัก
pàk′ +

Legomoj


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

Objektoj


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

Edukado


-

ร่างกาย
râng-gai +

Korpo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

Naturo


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

Financoj


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

Mebloj


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

Religio


-

พืช
pêut +

Plantoj


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

Abstraktaj terminoj


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

Kuirejaj aparatoj


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

Materialoj


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

Sano


-

รถ
rót′ +

Aŭto


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

Artoj


-

เมือง
meuang +

Urbo


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

Vetero


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

Aĉetoj


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

Arkitekturo


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

Grandaj bestoj


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

Malgrandaj bestoj