• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - taja

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

Sentoj


-

สัตว์
sàt′

Bestoj


-

กีฬา
gee-la

Sportoj


-

เพลง
playng

Muziko


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

Oficejo


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

Trinkaĵoj


-

คน
kon′

Homoj


-

เวลา
way-la

Tempo


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

Medio


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

Pakumo


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

Iloj


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

Trafiko


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

Fruktoj


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

Ŝatokupo


-

ทหาร
tá′-hǎn

Militafero


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

Vestaĵoj


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

Komunikado


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

Teknologio


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

Loĝejo


-

อาหาร
a-hǎn

Manĝo


-

อาชีพ
a-chêep

Profesioj


-

ผัก
pàk′

Legomoj


-

วัตถุ
wát′-tòo′

Objektoj


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

Edukado


-

ร่างกาย
râng-gai

Korpo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

Naturo


-

การเงิน
gan-nguнn′

Financoj


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

Mebloj


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

Religio


-

พืช
pêut

Plantoj


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

Abstraktaj terminoj


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

Kuirejaj aparatoj


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

Materialoj


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

Sano


-

รถ
rót′

Aŭto


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

Artoj


-

เมือง
meuang

Urbo


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

Vetero


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

Aĉetoj


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

Arkitekturo


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

Grandaj bestoj


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

Malgrandaj bestoj
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!