• Learn vocabulary
    Naučite riječi na sajtu 50LANGUAGES.
    Učite na svom materinskom jeziku!

42 BESPLATNEteme riječnika sa preko 1900 riječi na preko 50 jezika - bosanski

Teme kao što su osjećaji, životinje, sport, alat, promet i još mnogo toga ...
Izaberite kategoriju koju želite učiti

-

Osjećaji

Osjećaji


-

Životinje

Životinje


-

Sport

Šport


-

Muzika

Glazba


-

Kancelarija

Ured


-

Piće

Napici


-

Ljudi

Ljudi


-

Vrijeme

Vrijeme


-

Životna okolina

Okolina


-

Pakovanje

Pakovanje


-

Alat

Alat


-

Saobraćaj

Promet


-

Voće

Voće


-

Slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme


-

Vojska

Vojska


-

Odjeća

Odjeća


-

Komunikacija

Komunikacija


-

Tehnikа

Tehnika


-

Stan

Stan


-

Hrana

Hrana


-

Zanimanja

Zanimanje


-

Povrće

Povrće


-

Predmeti

Predmeti


-

Obrazovanje

Obrazovanje


-

Tijelo

Tijelo


-

Priroda

Priroda


-

Finansije

Financije


-

Namještaj

Namještaj


-

Vjera

Religija


-

Biljke

Biljke


-

Apstraktni pojmovi

Apstraktni izrazi


-

Kuhinjski uređaji

Kuhinjski uređaji


-

Materijali

Materijali


-

Zdravlje

Zdravlje


-

Automobil

Automobil


-

Umjetnosti

Umjetnosti


-

Grad

Grad


-

Vrijeme

Vrijeme


-

Kupovina

Kupovina


-

Arhitektura

Arhitektura


-

Velike životinje

Velike životinje


-

Male životinje

Male životinje
Želite naučiti novi jezik? To je vrlo lako uz 50LANGUAGES! Izaberite neki od preko 50 jezika. Ali učite na svom materinskom jeziku. - Potpuno je besplatno!