• Learn vocabulary
    50LANGUAGESで単語を学習してください。
    あなたの母国語で学びます!

50ヶ国以上の言語で1900以上の言葉を使用した42の無料の単語トピック - マケドニア語

感情、動物、スポーツ、ツール、交通やさらに多くのトピック...学習したいカテゴリーを選びます。

-

Чувства
Čuvstva +

感情


-

Животни
Životni +

動物


-

Спорт
Sport +

スポーツ


-

Музика
Muzika +

音楽


-

Канцеларија
KancelariJa +

オフィス


-

Пијалоци
PiJaloci +

飲物


-

Луѓе
Luǵe +


-

Време
Vreme +

時間


-

Животна средина
Životna sredina +

環境


-

Пакување
Pakuvanje +

包装


-

Алатки
Alatki +

道具


-

Сообраќај
SoobraḱaJ +

交通


-

Овошје
OvošJe +

果物


-

Слободно време
Slobodno vreme +

レジャー


-

Воjска
Vojska +

軍事


-

Облека
Obleka +

衣類


-

Комуникација
KomunikaciJa +

コミュニケーション


-

Технологија
TehnologiJa +

技術


-

Стан
Stan +

アパート


-

Храна
Hrana +

食べ物


-

Професии
Profesii +

職業


-

Зеленчук
Zelenčuk +

野菜


-

Објекти
ObJekti +

オブジェクト


-

Образование
Obrazovanie +

教育


-

Тело
Telo +


-

Природа
Priroda +

自然


-

Финансии
Finansii +

財源


-

Мебел
Mebel +

家具


-

Религија
ReligiJa +

宗教


-

Растенија
RasteniJa +

植物


-

Апстрактни поими
Apstraktni poimi +

抽象的な言葉


-

Кујнски апарати
KuJnski aparati +

キッチン用品


-

Материјали
MateriJali +

材料


-

Здравје
ZdravJe +

健康


-

Автомобил
Avtomobil +


-

Уметност
Umetnost +

芸術


-

Град
Grad +


-

Време
Vreme +

天気


-

Купување
Kupuvanje +

ショッピング


-

Архитектура
Arhitektura +

建築物


-

Големи животни
Golemi životni +

大きな動物


-

Мали животни
Mali životni +

小動物
新しい言語を学びませんか。 50LANGUAGESを学べば簡単です! 50ヶ国以上の言語から選ぶことができます。 しかも、あなたの母国語で学ぶことができます。 - 完全に無料です!