• Learn vocabulary
    50LANGUAGESで単語を学習してください。
    あなたの母国語で学びます!

50ヶ国以上の言語で1900以上の言葉を使用した42の無料の単語トピック - マケドニア語

感情、動物、スポーツ、ツール、交通やさらに多くのトピック...
学習したいカテゴリーを選びます。

-

Чувства
Čuvstva

感情


-

Животни
Životni

動物


-

Спорт
Sport

スポーツ


-

Музика
Muzika

音楽


-

Канцеларија
KancelariJa

オフィス


-

Пијалоци
PiJaloci

飲物


-

Луѓе
Luǵe


-

Време
Vreme

時間


-

Животна средина
Životna sredina

環境


-

Пакување
Pakuvanje

包装


-

Алатки
Alatki

道具


-

Сообраќај
SoobraḱaJ

交通


-

Овошје
OvošJe

果物


-

Слободно време
Slobodno vreme

レジャー


-

Воjска
Vojska

軍事


-

Облека
Obleka

衣類


-

Комуникација
KomunikaciJa

コミュニケーション


-

Технологија
TehnologiJa

技術


-

Стан
Stan

アパート


-

Храна
Hrana

食べ物


-

Професии
Profesii

職業


-

Зеленчук
Zelenčuk

野菜


-

Објекти
ObJekti

オブジェクト


-

Образование
Obrazovanie

教育


-

Тело
Telo


-

Природа
Priroda

自然


-

Финансии
Finansii

財源


-

Мебел
Mebel

家具


-

Религија
ReligiJa

宗教


-

Растенија
RasteniJa

植物


-

Апстрактни поими
Apstraktni poimi

抽象的な言葉


-

Кујнски апарати
KuJnski aparati

キッチン用品


-

Материјали
MateriJali

材料


-

Здравје
ZdravJe

健康


-

Автомобил
Avtomobil


-

Уметност
Umetnost

芸術


-

Град
Grad


-

Време
Vreme

天気


-

Купување
Kupuvanje

ショッピング


-

Архитектура
Arhitektura

建築物


-

Големи животни
Golemi životni

大きな動物


-

Мали животни
Mali životni

小動物
新しい言語を学びませんか。 50LANGUAGESを学べば簡単です! 50ヶ国以上の言語から選ぶことができます。 しかも、あなたの母国語で学ぶことができます。 - 完全に無料です!