• Learn vocabulary
    50LANGUAGESで単語を学習してください。
    あなたの母国語で学びます!

50ヶ国以上の言語で1900以上の言葉を使用した42の無料の単語トピック - スロバキア語

感情、動物、スポーツ、ツール、交通やさらに多くのトピック...学習したいカテゴリーを選びます。

-

Pocity +

感情


-

Zvieratá +

動物


-

Šport +

スポーツ


-

Hudba +

音楽


-

Kancelária +

オフィス


-

Nápoje +

飲物


-

Ľudia +


-

Čas +

時間


-

Životné prostredie +

環境


-

Obal +

包装


-

Nástroje +

道具


-

Doprava +

交通


-

Ovocie +

果物


-

Voľný čas +

レジャー


-

Armáda +

軍事


-

Odev +

衣類


-

Komunikácia +

コミュニケーション


-

Technika +

技術


-

Byt +

アパート


-

Jedlo +

食べ物


-

Povolania +

職業


-

Zelenina +

野菜


-

Predmety +

オブジェクト


-

Vzdelanie +

教育


-

Telo +


-

Príroda +

自然


-

Financie +

財源


-

Nábytok +

家具


-

Náboženstvo +

宗教


-

Rastliny +

植物


-

Abstraktné pojmy +

抽象的な言葉


-

Kuchynské spotrebiče +

キッチン用品


-

Materiály +

材料


-

Zdravie +

健康


-

Auto +


-

Umenie +

芸術


-

Mesto +


-

Počasie +

天気


-

Nakupovanie +

ショッピング


-

Architektúra +

建築物


-

Veľké zvieratá +

大きな動物


-

Malé zvieratá +

小動物
新しい言語を学びませんか。 50LANGUAGESを学べば簡単です! 50ヶ国以上の言語から選ぶことができます。 しかも、あなたの母国語で学ぶことができます。 - 完全に無料です!