• Learn vocabulary
    50LANGUAGESで単語を学習してください。
    あなたの母国語で学びます!

50ヶ国以上の言語で1900以上の言葉を使用した42の無料の単語トピック - セルビア語

感情、動物、スポーツ、ツール、交通やさらに多くのトピック...
学習したいカテゴリーを選びます。

-

Осећаји
Osećaji

感情


-

Животиње
Životinje

動物


-

Спорт
Sport

スポーツ


-

Музика
Muzika

音楽


-

Канцеларија
Kancelarija

オフィス


-

Пића
Pića

飲物


-

Људи
Ljudi


-

Bреме
Breme

時間


-

Животна средина
Životna sredina

環境


-

Паковање
Pakovanje

包装


-

Алат
Alat

道具


-

Саобраћај
Saobraćaj

交通


-

Bоће
Boće

果物


-

Слободно време
Slobodno vreme

レジャー


-

Bојска
Bojska

軍事


-

Одећа
Odeća

衣類


-

Комуникација
Komunikacija

コミュニケーション


-

Техника
Tehnika

技術


-

Стан
Stan

アパート


-

Храна
Hrana

食べ物


-

Занимања
Zanimanja

職業


-

Поврће
Povrće

野菜


-

Предмети
Predmeti

オブジェクト


-

Образовање
Obrazovanje

教育


-

Тело
Telo


-

Природа
Priroda

自然


-

Финансије
Finansije

財源


-

Намештај
Nameštaj

家具


-

Вера
Vera

宗教


-

Биљке
Biljke

植物


-

Апстрактни појмови
Apstraktni pojmovi

抽象的な言葉


-

Кухињски уређаји
Kuhinjski uređaji

キッチン用品


-

Материјали
Materijali

材料


-

Здравље
Zdravlje

健康


-

Аутомобил
Automobil


-

Уметности
Umetnosti

芸術


-

Град
Grad


-

Време
Vreme

天気


-

Куповина
Kupovina

ショッピング


-

Архитектура
Arhitektura

建築物


-

Велике животиње
Velike životinje

大きな動物


-

Мале животиње
Male životinje

小動物
新しい言語を学びませんか。 50LANGUAGESを学べば簡単です! 50ヶ国以上の言語から選ぶことができます。 しかも、あなたの母国語で学ぶことができます。 - 完全に無料です!