• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - қытай

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

Сезім


-

动物
dòngwù +

Жануарлар


-

体育
tǐyù +

Спорт


-

音乐
yīnyuè +

Музыка


-

办公室
bàngōngshì +

Кеңсе


-

饮料
yǐnliào +

Сусындар


-


rén +

Адамдар


-

时间
shíjiān +

Уақыт


-

环境
huánjìng +

Қоршаған орта


-

包装
bāozhuāng +

Қаптама


-

工具
gōngjù +

Құралдар


-

交通
jiāotōng +

Көлік қозғалысы


-

水果
shuǐguǒ +

Жемістер


-

闲暇
xiánxiá +

Бос уақыт


-

军事
jūnshì +

Қарулы күштер


-

服装
fúzhuāng +

Киім


-

通讯
tōngxùn +

Қатынас


-

技术
jìshù +

Техника


-

公寓
gōngyù +

Пәтер


-

食品
shípǐn +

Тамақ


-

职业
zhíyè +

Мамандықтар


-

蔬菜
shūcài +

Көкөністер


-

物品
wùpǐn +

Заттар


-

教育
jiàoyù +

Білім


-

身体
shēntǐ +

Дене


-

自然
zìrán +

Табиғат


-

资产
zīchǎn +

Қаржы


-

家具
jiājù +

Жиһаз


-

宗教
zōngjiào +

Дін


-

植物
zhíwù +

Өсімдіктер


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

Абстрактілі ұғымдар


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

Асүй жабдықтары


-

材料
cáiliào +

Материалдар


-

健康
jiànkāng +

Денсаулық


-

汽车
qìchē +

Автомобиль


-

艺术
yìshù +

Өнер


-

城市
chéngshì +

Қала


-

天气
tiānqì +

Ауа-райы


-

购物
gòuwù +

Сауда


-

建筑
jiànzhú +

Сәулет өнері


-

大动物
dà dòngwù +

Ірі жануарлар


-

小动物
xiǎo dòngwù +

Ұсақ жануарлар
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!