• Learn vocabulary
    50LANGUAGES와 함께 단어를 공부하세요.
    수업은 당신의 모국어로 제공됩니다!

무료로 제공되는 42개의 주제별 단어 모음집. 50개 이상의 언어에서 사용되는 1900개 이상의 단어 포함 - 베트남어

각 주제는 기분, 동물, 스포츠, 도구, 교통 등등으로 구성됩니다…
당신이 배우고 싶은 분야를 선택하세요

-

Cảm xúc

감정


-

Động vật

동물


-

Thể thao

스포츠


-

Âm nhạc

음악


-

Văn phòng

사무실


-

Đồ uống

음료


-

Con người

사람들


-

Thời gian

시간


-

Môi trường

환경


-

Bao bì

포장


-

Công cụ

도구


-

Giao thông

교통


-

Trái cây (hoa quả)

과일


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

여가


-

Quân sự

군대


-

Quần áo

의류


-

Thông tin liên lạc

통신


-

Công nghệ

기술


-

Căn hộ

아파트


-

Thực phẩm (lương thực)

음식


-

Nghề nghiệp

직업


-

Rau

채소


-

Đồ vật (vật thể)

사물


-

Giáo dục

교육


-

Thân thể


-

Thiên nhiên

자연


-

Tài chính

재정


-

Đồ nội thất

가구


-

Tôn Giáo

종교


-

Thực vật

식물


-

Thuật ngữ trừu tượng

추상어


-

Thiết bị nhà bếp

주방용품


-

Vật liệu

재료


-

Y tế (sức khỏe)

건강


-

Xe hơi

자동차


-

Nghệ thuật

예술


-

Thành phố

도시


-

Thời tiết

날씨


-

Mua sắm

쇼핑


-

Kiến trúc

건축물


-

Động vật lớn

큰 동물


-

Động vật nhỏ

작은 동물
새로운 언어를 배우고 싶으세요? 50LANGUAGES와 함께라면 너무나 쉽습니다! 당신이 지금 쓰고 계신 모국어로 50개 이상의 언어를 학습하실 수 있습니다. - 완전히 무료입니다!