• Learn vocabulary
    50LANGUAGES와 함께 단어를 공부하세요.
    수업은 당신의 모국어로 제공됩니다!

무료로 제공되는 42개의 주제별 단어 모음집. 50개 이상의 언어에서 사용되는 1900개 이상의 단어 포함 - 베트남어

각 주제는 기분, 동물, 스포츠, 도구, 교통 등등으로 구성됩니다…당신이 배우고 싶은 분야를 선택하세요

-

Cảm xúc +

감정


-

Động vật +

동물


-

Thể thao +

스포츠


-

Âm nhạc +

음악


-

Văn phòng +

사무실


-

Đồ uống +

음료


-

Con người +

사람들


-

Thời gian +

시간


-

Môi trường +

환경


-

Bao bì +

포장


-

Công cụ +

도구


-

Giao thông +

교통


-

Trái cây (hoa quả) +

과일


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi) +

여가


-

Quân sự +

군대


-

Quần áo +

의류


-

Thông tin liên lạc +

통신


-

Công nghệ +

기술


-

Căn hộ +

아파트


-

Thực phẩm (lương thực) +

음식


-

Nghề nghiệp +

직업


-

Rau +

채소


-

Đồ vật (vật thể) +

사물


-

Giáo dục +

교육


-

Thân thể +


-

Thiên nhiên +

자연


-

Tài chính +

재정


-

Đồ nội thất +

가구


-

Tôn Giáo +

종교


-

Thực vật +

식물


-

Thuật ngữ trừu tượng +

추상어


-

Thiết bị nhà bếp +

주방용품


-

Vật liệu +

재료


-

Y tế (sức khỏe) +

건강


-

Xe hơi +

자동차


-

Nghệ thuật +

예술


-

Thành phố +

도시


-

Thời tiết +

날씨


-

Mua sắm +

쇼핑


-

Kiến trúc +

건축물


-

Động vật lớn +

큰 동물


-

Động vật nhỏ +

작은 동물
새로운 언어를 배우고 싶으세요? 50LANGUAGES와 함께라면 너무나 쉽습니다! 당신이 지금 쓰고 계신 모국어로 50개 이상의 언어를 학습하실 수 있습니다. - 완전히 무료입니다!