абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstrakte terme

-

administrasie

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

advertensie

реклам, къэбарягъашI

-

pyl

щэбзащ

-

verbod

Iизын зыхэмылъыр

-

loopbaan

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

middel

гузэгу

-

verkiesing

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

samewerking

Iоф зэдэшIэныр

-

kleur

шъо

-

kontak

контакт, зэгурыIоныр

-

gevaar

щынагъо

-

liefdesverklaring

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

agteruitgang

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definisie

гъэунэфыныр

-

verskil

зэфэмыдэныгъ

-

moeilikheid

къиныгъу

-

rigting

направление

-

ontdekking

къэгъотыгъакIэр

-

wanorde

тэрэзыджэ

-

verte

чыжьагъ

-

afstand

чIыгууанэ

-

verskeidenheid

зэфэмыдэныгъ

-

moeite

уилъэкI епхьылIэныр

-

verkenning

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

val

тефэныр укIорэиныр

-

krag

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

geur

мэ IашIу

-

vryheid

шъхьафитныгъ

-

spook

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

helfte

ыныкъу

-

hoogte

лъэгагъ

-

hulp

IэпыIэгъу

-

skuilplek

гъэбылъыпIэ

-

tuisland

родинэ, хэкужъ

-

higiëne

къэбзэныгъ

-

idee

идей

-

illusie

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

verbeelding

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

intelligensie

акъылышIоныгъ

-

uitnodiging

къегъэблэгъэныр

-

geregtigheid

зэфагъ

-

lig

нэф, нэфын

-

kyk

плъакIэ

-

verlies

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

vergroting

хэхъоныр

-

fout

хэукъоныгъ

-

moord

укIыныгъ

-

nasie

нацие

-

nuwigheid

къежьэгъакI

-

opsie

амал

-

geduld

щыIагъ

-

beplanning

ихъухьаныр

-

probleem

проблем

-

beskerming

къэухъумэныгъ

-

refleksie

къэгъэлъэгъоныр

-

republiek

республик

-

risiko

теушхоныгъ, екуныгъ

-

veiligheid

щынэгъончъагъ

-

geheim

шъэфы

-

geslag

пол, хъуа-бза

-

skaduwee

жьау

-

grootte

иинагъ

-

solidariteit

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

sukses

гъэхьагъэ

-

ondersteuning

IэпыIэгъу

-

tradisie

хабзэ афэхъугъэр

-

gewig

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
administrasie
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
advertensie
реклам, къэбарягъашI

-
pyl
щэбзащ

-
verbod
Iизын зыхэмылъыр

-
loopbaan
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
middel
гузэгу

-
verkiesing
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
samewerking
Iоф зэдэшIэныр

-
kleur
шъо

-
kontak
контакт, зэгурыIоныр

-
gevaar
щынагъо

-
liefdesverklaring
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
agteruitgang
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definisie
гъэунэфыныр

-
verskil
зэфэмыдэныгъ

-
moeilikheid
къиныгъу

-
rigting
направление

-
ontdekking
къэгъотыгъакIэр

-
wanorde
тэрэзыджэ

-
verte
чыжьагъ

-
afstand
чIыгууанэ

-
verskeidenheid
зэфэмыдэныгъ

-
moeite
уилъэкI епхьылIэныр

-
verkenning
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
val
тефэныр укIорэиныр

-
krag
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
geur
мэ IашIу

-
vryheid
шъхьафитныгъ

-
spook
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
helfte
ыныкъу

-
hoogte
лъэгагъ

-
hulp
IэпыIэгъу

-
skuilplek
гъэбылъыпIэ

-
tuisland
родинэ, хэкужъ

-
higiëne
къэбзэныгъ

-
idee
идей

-
illusie
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
verbeelding
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
intelligensie
акъылышIоныгъ

-
uitnodiging
къегъэблэгъэныр

-
geregtigheid
зэфагъ

-
lig
нэф, нэфын

-
kyk
плъакIэ

-
verlies
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
vergroting
хэхъоныр

-
fout
хэукъоныгъ

-
moord
укIыныгъ

-
nasie
нацие

-
nuwigheid
къежьэгъакI

-
opsie
амал

-
geduld
щыIагъ

-
beplanning
ихъухьаныр

-
probleem
проблем

-
beskerming
къэухъумэныгъ

-
refleksie
къэгъэлъэгъоныр

-
republiek
республик

-
risiko
теушхоныгъ, екуныгъ

-
veiligheid
щынэгъончъагъ

-
geheim
шъэфы

-
geslag
пол, хъуа-бза

-
skaduwee
жьау

-
grootte
иинагъ

-
solidariteit
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
sukses
гъэхьагъэ

-
ondersteuning
IэпыIэгъу

-
tradisie
хабзэ афэхъугъэр

-
gewig
онтэгъугъэ, хьылъагъ