техникэ     
‫تقنية‬

-

‫مضخة الهواء ‬
midhakhat elhawaa'

зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-

‫صورة جوية‬
soora jawwiya

аэрофотосъемк

-

‫ سلسلة الدراجة‬
sallat eddarraaja

кушъхьэфэчъэ пшъэхъу

-

‫ بكرة الكابل‬
bakrat elkaabel

кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-

‫الشاحن‬
eshshaahin

зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым

-

‫الحاسوب المكتبي‬
elhaasoob elmaktabii

компьютерым исистемнэ блок

-

‫القرص الرقمي‬
elkors errakmii

DVD цифрэ видеодиск

-

‫الهبوط‬
elhoboot

игъэтIылъыкIын

-

‫جزازة العشب‬
jazzaazat eloesheb

гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-

‫المقب المتعدد‬
elmekab elmotaeaded

бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-

‫مسجل‬
mosajjel

проигрыватель

-

‫جهاز التحكم عن بعد‬
jihaaz ettahakom an boead

чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-

‫مكوك الفضاء‬
makook elfadhaa'

космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-

‫مدحلة بخارية‬
madhalat bokhariya

пахъэ кызэрихрэ ут

-

‫فولطية‬
fooltiya

электричестэм иинагъ

-

‫ توربينات الرياح‬
toorbiinaat erriyaah

жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-
‫مضخة الهواء ‬
midhakhat elhawaa'
зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-
‫صورة جوية‬
soora jawwiya
аэрофотосъемк

-
‫محمل الكريات‬
mahmal elkorayaat
шарикоподшипник

-
‫البطارية‬
elbattariya
батарейк

-
‫ سلسلة الدراجة‬
sallat eddarraaja
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу

-
‫الكابل‬
elkaabel
кабель

-
‫ بكرة الكابل‬
bakrat elkaabel
кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-
‫المصورة‬
elmosawwira
фотоаппарат

-
‫ الكاسيت‬
elkaasit
кассет

-
‫الشاحن‬
eshshaahin
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым

-
‫قمرة القيادة‬
komrat elkiyaada
кабин

-
‫الدولاب المسنن‬
eddolaab elmosannan
цэхэр зытет щэрэхъ

-
‫قفل التركيبة‬
kofl ettarkiiba
код зиIэ IункIыбз

-
‫الحاسوب ‬
elhaasoob
компьютер

-
‫الرافعة‬
errafiea
кран

-
‫الحاسوب المكتبي‬
elhaasoob elmaktabii
компьютерым исистемнэ блок

-
‫منصة البترول‬
minassat elbetrool
убырыу Iэмэ-псым

-
‫محرك الأقراص‬
moharrek elakraas
дисковод

-
‫القرص الرقمي‬
elkors errakmii
DVD цифрэ видеодиск

-
‫المحرك الكهربائي‬
elmoharrek elkahrabaa'ii
электромотор

-
‫الطاقة‬
ettaka
энергие

-
‫الحفارة‬
elhaffaara
экскаватор

-
‫جهاز الفاكس‬
jihaaz elfaakes
факс

-
‫كاميرا الأفلام‬
kaamiraa elaflaam
кинокамер

-
‫القرص المرن‬
elkors elmarin
дискет

-
‫النظارات الواقية‬
ennadhdhaaraat elwaakiya
тыгъэ нэгъундж

-
‫القرص الثابت‬
elkors ethaabet
диск пхъаш

-
‫عصا التحكم‬
asaa ettahakoom
джойстик

-
‫الزر‬
ezer
клавиш

-
‫الهبوط‬
elhoboot
игъэтIылъыкIын

-
‫الكمبيوتر المحمول‬
elkombyooter elmahmool
ноутбук

-
‫جزازة العشب‬
jazzaazat eloesheb
гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-
‫العدسة‬
eleadasa
объектив

-
‫الآلة‬
el'ala
машин

-
‫المروحة البحرية‬
elmerwaha elbahriya
зэкIэзыугъоерэ винт

-
‫المنجم‬
elmonajjem
шахт

-
‫المقب المتعدد‬
elmekab elmotaeaded
бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-
‫الطابعة‬
ettabiea
принтер

-
‫البرنامج‬
elbarnaamej
программ

-
‫المروحة‬
elmerwaha elbahriya
пропеллер

-
‫المضخة‬
elmidhakhkha
насос

-
‫مسجل‬
mosajjel
проигрыватель

-
‫جهاز التحكم عن بعد‬
jihaaz ettahakom an boead
чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-
‫الروبوت‬
errooboot
робот

-
‫الهوائي فى الأقمار الصناعية‬
elhawaa'ii fielakmaar essinaaea
спутник антенн

-
‫ ماكينة الخياطة‬
maakiinat elkhiyaata
зэрыдэхэрэ машин

-
‫فيلم الشريحة ‬
fiilm eshariiha
диафильм

-
‫تقنية الطاقة الشمسية‬
takniyat ettaka eshshamsiya
гелитехникэ

-
‫مكوك الفضاء‬
makook elfadhaa'
космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-
‫مدحلة بخارية‬
madhalat bokhariya
пахъэ кызэрихрэ ут

-
‫مجموعة النوابض‬
majmooeat nawabedh
пылъапIэ

-
‫مفتاح التشغيل‬
meftaah ettashghiil
зэблэгъэуцукIын

-
‫الشريط متر‬
eshshariit metr
рулетк

-
‫التقنية‬
ettakniya
техник

-
‫الهاتف‬
elhaatef
телефон

-
‫العدسة التليفوتوغرافية‬
eleadassa ettiliifootooghrafiya
телеобъектив

-
‫التلسكوب‬
etteliskoob
телескоп

-
‫ مفتاح الفلاش USB‬
meftaah elflaash usb
флешк

-
‫الصمام‬
essammaam
клапан

-
‫كاميرا الفيديو‬
kaamiraa elfiidiyoo
видеокамер

-
‫فولطية‬
fooltiya
электричестэм иинагъ

-
‫عجلة الماء ‬
ajalt elmaa'
псыщэрыхъ

-
‫ توربينات الرياح‬
toorbiinaat erriyaah
жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-
‫طواحين الهواء‬
tawahiin elhawaa'
жьы шъхьал