сэнэхьатхэр     
‫المهن‬

-

‫الحلاق‬
elhallaak

парекмахер

-

‫رحلة العمل‬
rehlat eamal

IофшIапIэм (ипащэ) уиIофтэн

-

‫رجل الأعمال‬
rajol elaeamaal

предприниматель

-

‫الزميل‬
ezzamiil

Iоф дэзышIэрэр

-

‫الطباخ‬
ettabbaakh

пщэрыхьакIо

-

‫لاعب كرة القدم‬
klaaeab korat elkadam

футболист, лъэпэиф ешIаку

-

‫البستاني‬
ebostaanii

садлэжь, чъыгхатэлэжь

-

‫القاضي‬
elkaadhii

судья, хьыкумышI

-

‫راكب الكاياك‬
raakeb elkaayaak

къошъо псыгъо цIыкIу зезыфэрэр

-

‫عداء الماراتون‬
addaa' elmaratoon

чыжьэу чъэхэрэм ахэтыр, марофон кэчъакIу

-

‫الراهبة‬
errahiba

тхьэгъушъэрыпсэу бзылъфыгъ

-

‫فاحص البصر‬
faahes elbasar

оптик, нэгъунджэшI

-

‫القرصان‬
elkorsaan

хым тет хъункIакIу

-

‫الجاسوس‬
eljaasoos

шпион, шъэф дэуаш

-

‫اللص‬
elles

тыгъуакIо

-

‫سائق الشاحنة‬
saa'ek eshshaahina

хьылъэзещэ машинэр зэзыфэрэр

-

‫البطالة‬
elbitaala

Iоф зимыIэр, IофшIнынчъэ

-

‫منظف النوافذ‬
monadhdhief ennawaafedh

шхьангъупчъэтхьэкIакIу

-

‫العامل‬
eleaamel

IофышI, лъэжьакIо

-
‫المهندس المعماري‬
elmohandes elmeamaarii
архитектор

-
‫رائد الفضاء‬
raa'ed elfadhaa'
астронавт

-
‫الحلاق‬
elhallaak
парекмахер

-
‫الحداد‬
elhaddaad
гъукIэ

-
‫الملاكم‬
elmolaakem
боксер

-
‫مصارع الثيران‬
mosaarea eththiraan
тореодор

-
‫البيروقراطي‬
ebiirookraatii
бюрократ

-
‫رحلة العمل‬
rehlat eamal
IофшIапIэм (ипащэ) уиIофтэн

-
‫رجل الأعمال‬
rajol elaeamaal
предприниматель

-
‫الجزار‬
ejjazzaar
къэсапышI

-
‫ميكانيكي السيارات‬
mikaniikii essayyaaraat
автомеханик

-
‫حارس المبنى‬
haras elmabnaa
плъакIо

-
‫عاملة التنظيف‬
aamilat ettendhiif
пхъэнкIакIо

-
‫المهرج‬
elmoharrej
клоун

-
‫الزميل‬
ezzamiil
Iоф дэзышIэрэр

-
‫المايسترو‬
elmaayestroo
дирижёр

-
‫الطباخ‬
ettabbaakh
пщэрыхьакIо

-
‫راعي البقر‬
raaeaii elbakar
ковбой, Iахъо

-
‫طبيب الأسنان‬
tabiib el'asnaan
цашIэ

-
‫المخبر‬
elmakhbaz
детектив

-
‫الغطاس‬
elkhattaass
водолаз

-
‫الطبيب‬
ettabiib
врач

-
‫الدكتور‬
edoktoor
доктор

-
‫الكهربائي‬
elkahrabaa'ii
электрик

-
‫التلميذة‬
ettelmiitha
еджакIо

-
‫رجل الإطفاء‬
rajol el'tfaa'
мэшIогъэкIуас

-
‫الصياد‬
essayyaad
пцэжъыяш

-
‫لاعب كرة القدم‬
klaaeab korat elkadam
футболист, лъэпэиф ешIаку

-
‫رجل العصابة‬
rajol eleaisaaba
хъункIакIо

-
‫البستاني‬
ebostaanii
садлэжь, чъыгхатэлэжь

-
‫لاعب الغولف‬
laaeaeb elgolf
гольф ешIакIу

-
‫عازف الجيتار‬
aazef elgiitaar
гитарист

-
‫القناص‬
elkannaas
шакIо

-
‫المصمم الداخلي‬
elmosammem eddakhilii
декоратор

-
‫القاضي‬
elkaadhii
судья, хьыкумышI

-
‫راكب الكاياك‬
raakeb elkaayaak
къошъо псыгъо цIыкIу зезыфэрэр

-
‫الساحر‬
essaher
уды, маг

-
‫التلميذ‬
etelmiith
еджакIу

-
‫عداء الماراتون‬
addaa' elmaratoon
чыжьэу чъэхэрэм ахэтыр, марофон кэчъакIу

-
‫الموسيقار‬
elmoosiikaar
музыкант

-
‫الراهبة‬
errahiba
тхьэгъушъэрыпсэу бзылъфыгъ

-
‫المهنة‬
elmehna
сэнэхьат

-
‫طبيب العيون‬
tabiib eleaoyoon
окулист

-
‫فاحص البصر‬
faahes elbasar
оптик, нэгъунджэшI

-
‫الصباغ‬
essabbaagh
сурэтышI

-
‫موزع الجرائد‬
mowazzaea eljaraa'ed
гъэзетзехь

-
‫المصور‬
elmosawwer
фотограф

-
‫القرصان‬
elkorsaan
хым тет хъункIакIу

-
‫السباك‬
essabbaak
сантехник

-
‫الشرطي‬
eshortii
полицей

-
‫حامل الأمتعة‬
haamilat elamtiea
хьылъэзехь

-
‫السجين‬
essajiin
хьапсэдэс

-
‫الكاتبة‬
elkaatiba
секретарь

-
‫الجاسوس‬
eljaasoos
шпион, шъэф дэуаш

-
‫الجراح‬
ejarraah
хирург

-
‫المعلمة‬
elmoeallima
кIэлэегъадж

-
‫اللص‬
elles
тыгъуакIо

-
‫سائق الشاحنة‬
saa'ek eshshaahina
хьылъэзещэ машинэр зэзыфэрэр

-
‫البطالة‬
elbitaala
Iоф зимыIэр, IофшIнынчъэ

-
‫النادلة‬
ennadila
шхынзехъ

-
‫منظف النوافذ‬
monadhdhief ennawaafedh
шхьангъупчъэтхьэкIакIу

-
‫العمل‬
eleamal
IофшIэн

-
‫العامل‬
eleaamel
IофышI, лъэжьакIо