ом изытет     
‫الطقس‬

-

‫الظلام‬
eththalaam

мэзахэ, шIункI

-

‫الإعصار‬
el'easaar

ураган, жьышхо

-

‫ الجليد‬
eljaliid

шъхьэпхъэкIэ мыл

-

‫النيزك‬
ennayzak

жъогъохэчъ

-

‫قوس قزح‬
kaws kozah

лэгъупкъопс

-

‫الشفق‬
eshshfak

чэпэ зэхэогъу

-
‫مقياس الضغط الجوي‬
mekyaas edhdhaghet ejjawii
барометр

-
‫السحابة‬
essahaaba
ошъуапщэ

-
‫البرد‬
elbared
чъыIэ

-
‫الهلال‬
elhilaal
мэзакIэ

-
‫الظلام‬
eththalaam
мэзахэ, шIункI

-
‫الجفاف‬
eljafaaf
огъу

-
‫الأرض‬
el'arth
чIыгу

-
‫الضباب‬
edhdhabaab
пщагъо

-
‫الصقيع‬
essakiiea
щтыргъукI

-
‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj
Iумыл

-
‫الحرارة‬
elharrara
жъоркъ

-
‫الإعصار‬
el'easaar
ураган, жьышхо

-
‫ الجليد‬
eljaliid
шъхьэпхъэкIэ мыл

-
‫البرق‬
elbark
пчыкIэ

-
‫النيزك‬
ennayzak
жъогъохэчъ

-
‫القمر‬
elkamar
мазэ

-
‫قوس قزح‬
kaws kozah
лэгъупкъопс

-
‫قطرة المطر‬
katrat elmatar
ощхыцэ

-
‫الثلوج‬
eththolooj
осы

-
‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej
осыцэ

-
‫رجل الثلج‬
rajol eththalej
осныу

-
‫النجم‬
ennajem
жъуагъо

-
‫العاصفة‬
eleaasifa
шыблэуай

-
‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya
хыоркъакIу

-
‫الشمس‬
eshshams
тыгъэ

-
‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames
тыгъэнэбзый

-
‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames
къохьэгъу

-
‫ميزان الحرارة‬
miizaan elharaara
термометр

-
‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya
жьыуай

-
‫الشفق‬
eshshfak
чэпэ зэхэогъу

-
‫حالة الطقس‬
haalat ettakes
Ом изытет

-
‫ البلل‬
elalel
шынагъэ

-
‫الريح‬
erriih
жьыбгъэ