абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstrakta

-

die Verwaltung, en

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

die Reklame

реклам, къэбарягъашI

-

der Pfeil, e

щэбзащ

-

das Verbot, e

Iизын зыхэмылъыр

-

die Karriere, n

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

die Mitte

гузэгу

-

die Wahl, en

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

die Zusammenarbeit

Iоф зэдэшIэныр

-

der Kontakt, e

контакт, зэгурыIоныр

-

die Gefahr, en

щынагъо

-

die Liebeserklärung, en

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

der Verfall

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

die Definition, en

гъэунэфыныр

-

der Unterschied, e

зэфэмыдэныгъ

-

die Schwierigkeit, en

къиныгъу

-

die Richtung, en

направление

-

die Entdeckung, en

къэгъотыгъакIэр

-

die Unordnung

тэрэзыджэ

-

die Ferne

чыжьагъ

-

die Entfernung, en

чIыгууанэ

-

die Vielfalt

зэфэмыдэныгъ

-

die Mühe, n

уилъэкI епхьылIэныр

-

die Erforschung, en

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

der Sturz, "e

тефэныр укIорэиныр

-

die Kraft, "e

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

der Duft, "e

мэ IашIу

-

die Freiheit, en

шъхьафитныгъ

-

das Gespenst, er

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

die Hälfte, n

ыныкъу

-

die Höhe, n

лъэгагъ

-

die Hilfe, n

IэпыIэгъу

-

das Versteck, e

гъэбылъыпIэ

-

die Heimat

родинэ, хэкужъ

-

die Sauberkeit

къэбзэныгъ

-

die Illusion, en

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

die Fantasie, n

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

die Intelligenz

акъылышIоныгъ

-

die Einladung, en

къегъэблэгъэныр

-

das Licht, er

нэф, нэфын

-

der Blick, e

плъакIэ

-

der Verlust, e

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

der Fehler, -

хэукъоныгъ

-

der Mord, e

укIыныгъ

-

die Neuheit, en

къежьэгъакI

-

die Geduld

щыIагъ

-

die Planung, en

ихъухьаныр

-

das Problem, e

проблем

-

der Schutz

къэухъумэныгъ

-

die Spiegelung, en

къэгъэлъэгъоныр

-

die Republik, en

республик

-

das Risiko, Risiken

теушхоныгъ, екуныгъ

-

die Sicherheit, en

щынэгъончъагъ

-

das Geschlecht, er

пол, хъуа-бза

-

die Größe, n

иинагъ

-

die Solidarität

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

der Erfolg, e

гъэхьагъэ

-

die Unterstützung

IэпыIэгъу

-

die Tradition, en

хабзэ афэхъугъэр

-

das Gewicht, e

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
die Verwaltung, en
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
die Reklame
реклам, къэбарягъашI

-
der Pfeil, e
щэбзащ

-
das Verbot, e
Iизын зыхэмылъыр

-
die Karriere, n
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
die Mitte
гузэгу

-
die Wahl, en
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
die Zusammenarbeit
Iоф зэдэшIэныр

-
die Farbe, n
шъо

-
der Kontakt, e
контакт, зэгурыIоныр

-
die Gefahr, en
щынагъо

-
die Liebeserklärung, en
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
der Verfall
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
die Definition, en
гъэунэфыныр

-
der Unterschied, e
зэфэмыдэныгъ

-
die Schwierigkeit, en
къиныгъу

-
die Richtung, en
направление

-
die Entdeckung, en
къэгъотыгъакIэр

-
die Unordnung
тэрэзыджэ

-
die Ferne
чыжьагъ

-
die Entfernung, en
чIыгууанэ

-
die Vielfalt
зэфэмыдэныгъ

-
die Mühe, n
уилъэкI епхьылIэныр

-
die Erforschung, en
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
der Sturz, "e
тефэныр укIорэиныр

-
die Kraft, "e
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
der Duft, "e
мэ IашIу

-
die Freiheit, en
шъхьафитныгъ

-
das Gespenst, er
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
die Hälfte, n
ыныкъу

-
die Höhe, n
лъэгагъ

-
die Hilfe, n
IэпыIэгъу

-
das Versteck, e
гъэбылъыпIэ

-
die Heimat
родинэ, хэкужъ

-
die Sauberkeit
къэбзэныгъ

-
die Idee, n
идей

-
die Illusion, en
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
die Fantasie, n
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
die Intelligenz
акъылышIоныгъ

-
die Einladung, en
къегъэблэгъэныр

-
die Gerechtigkeit
зэфагъ

-
das Licht, er
нэф, нэфын

-
der Blick, e
плъакIэ

-
der Verlust, e
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
die Vergrößerung, en
хэхъоныр

-
der Fehler, -
хэукъоныгъ

-
der Mord, e
укIыныгъ

-
die Nation, en
нацие

-
die Neuheit, en
къежьэгъакI

-
die Möglichkeit, en
амал

-
die Geduld
щыIагъ

-
die Planung, en
ихъухьаныр

-
das Problem, e
проблем

-
der Schutz
къэухъумэныгъ

-
die Spiegelung, en
къэгъэлъэгъоныр

-
die Republik, en
республик

-
das Risiko, Risiken
теушхоныгъ, екуныгъ

-
die Sicherheit, en
щынэгъончъагъ

-
das Geheimnis, se
шъэфы

-
das Geschlecht, er
пол, хъуа-бза

-
der Schatten, -
жьау

-
die Größe, n
иинагъ

-
die Solidarität
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
der Erfolg, e
гъэхьагъэ

-
die Unterstützung
IэпыIэгъу

-
die Tradition, en
хабзэ афэхъугъэр

-
das Gewicht, e
онтэгъугъэ, хьылъагъ