цIыфхэр     
People

-

age +

ныбжь

-

aunt +

анэшыпхъу, атэшыпхъу

-

baby +

сабый

-

babysitter +

кIэлэIыгъ, сабыипIу

-

boy +

шъэожъый

-

brother +

шы (ыш)

-

child +

сабый

-

couple +

зэшъхьэгъусэх

-

daughter +

пхъу

-

divorce +

тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-

embryo +

эмбрион

-

engagement +

пIалъэ тын

-

extended family +

унэгъошхо

-

family +

унагъо

-

flirt +

зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-

gentleman +

зиусхьан

-

girl +

пшъашъэ

-

girlfriend +

пшъэшъэгъу

-

granddaughter +

къорэлъф, пхъорэлъф

-

grandfather +

тэтэжъ

-

grandma +

нан

-

grandmother +

нэнэжъ

-

grandparents +

нэнэжърэ тэтэжърэ

-

grandson +

къорэльф, пхъорэлъф

-

groom +

псэлъыхъу

-

group +

куп

-

helper +

IэпыIэгъу

-

infant +

сабый цIыкIу

-

lady +

бзылъфыгъ, шъуз

-

marriage proposal +

къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-

matrimony +

нэчыхь, зызэгуатхэн

-

mother +

ны

-

nap +

хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-

neighbor +

гъунэгъу

-

newlyweds +

къызэрэщэгъакIэхэр

-

couple +

зэгъуситIу

-

parents +

ны-тыхэр

-

partner +

гъусэ, цыегъу

-

party +

пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-

people +

цIыфхэр

-

bride +

нысэ

-

queue +

чэзыу

-

reception +

егъэблэгъапIэ

-

rendezvous +

зэIукIэныр

-

siblings +

зэш-зэшыпхъу

-

sister +

шыпхъу

-

son +

къо

-

twin +

зэтIуазэ

-

uncle +

атэш, анэш

-

wedding +

нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-

youth +

ныбжьыкIэ

-
age
ныбжь

-
aunt
анэшыпхъу, атэшыпхъу

-
baby
сабый

-
babysitter
кIэлэIыгъ, сабыипIу

-
boy
шъэожъый

-
brother
шы (ыш)

-
child
сабый

-
couple
зэшъхьэгъусэх

-
daughter
пхъу

-
divorce
тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-
embryo
эмбрион

-
engagement
пIалъэ тын

-
extended family
унэгъошхо

-
family
унагъо

-
flirt
зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-
gentleman
зиусхьан

-
girl
пшъашъэ

-
girlfriend
пшъэшъэгъу

-
granddaughter
къорэлъф, пхъорэлъф

-
grandfather
тэтэжъ

-
grandma
нан

-
grandmother
нэнэжъ

-
grandparents
нэнэжърэ тэтэжърэ

-
grandson
къорэльф, пхъорэлъф

-
groom
псэлъыхъу

-
group
куп

-
helper
IэпыIэгъу

-
infant
сабый цIыкIу

-
lady
бзылъфыгъ, шъуз

-
marriage proposal
къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-
matrimony
нэчыхь, зызэгуатхэн

-
mother
ны

-
nap
хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-
neighbor
гъунэгъу

-
newlyweds
къызэрэщэгъакIэхэр

-
couple
зэгъуситIу

-
parents
ны-тыхэр

-
partner
гъусэ, цыегъу

-
party
пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-
people
цIыфхэр

-
bride
нысэ

-
queue
чэзыу

-
reception
егъэблэгъапIэ

-
rendezvous
зэIукIэныр

-
siblings
зэш-зэшыпхъу

-
sister
шыпхъу

-
son
къо

-
twin
зэтIуазэ

-
uncle
атэш, анэш

-
wedding
нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-
youth
ныбжьыкIэ