хэтэрыкIхэр     
Legomoj

-

la burĝonbrasiko/bruselbrasiko +

брюсель къэбаскъ

-

la artiŝoko +

артишок

-

la asparago +

адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-

la avokado +

авокадо

-

la fazeoloj +

джэнч

-

la kapsiko +

щыбжьый

-

la brokolo +

брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-

la brasiko +

къэбаскъ

-

la tigobrasiko +

кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-

la karoto +

пхъы

-

la florbrasiko +

къэбэскъэ жъгъырыб

-

la celerio +

чIыгыныф

-

la cikorio +

шъуашIогын, цукIэбз

-

la kapsiketo +

чили, щыбжьый стыр

-

la maizo +

натрыф

-

la kukumo +

нэшэбэгу

-

la melongeno +

баклажан

-

la fenkolo +

фенхель

-

la ajlo +

бжьыныф

-

la verda brasiko +

тхьапэшхо къэбаскъ

-

la beto +

магольд

-

la poreo +

тхьагъэлыдж

-

la laktuko +

салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-

la gombo +

бамия

-

la olivo +

(олив) зэйтын

-

la cepo +

бжьыны

-

la petroselo +

къонгын

-

la pizo +

гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-

la kukurbo +

къэбы

-

la kukurbaj semoj +

къэбыкIэ

-

la rafaneto +

бэлыдж

-

la ruĝa brasiko +

къэбэскъэ плъыжь

-

la ruĝa pipro +

щыбжьый стыр

-

la spinaco +

шпинат, джэц, къотыр

-

la batato +

картоф IэшIу

-

la tomato +

помидор

-

la legomoj +

хэтэрыкI

-

la kukurbeto +

цуккини, къэбыжъые шхъуантI

-
la burĝonbrasiko/bruselbrasiko
брюсель къэбаскъ

-
la artiŝoko
артишок

-
la asparago
адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-
la avokado
авокадо

-
la fazeoloj
джэнч

-
la kapsiko
щыбжьый

-
la brokolo
брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-
la brasiko
къэбаскъ

-
la tigobrasiko
кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-
la karoto
пхъы

-
la florbrasiko
къэбэскъэ жъгъырыб

-
la celerio
чIыгыныф

-
la cikorio
шъуашIогын, цукIэбз

-
la kapsiketo
чили, щыбжьый стыр

-
la maizo
натрыф

-
la kukumo
нэшэбэгу

-
la melongeno
баклажан

-
la fenkolo
фенхель

-
la ajlo
бжьыныф

-
la verda brasiko
тхьапэшхо къэбаскъ

-
la beto
магольд

-
la poreo
тхьагъэлыдж

-
la laktuko
салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-
la gombo
бамия

-
la olivo
(олив) зэйтын

-
la cepo
бжьыны

-
la petroselo
къонгын

-
la pizo
гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-
la kukurbo
къэбы

-
la kukurbaj semoj
къэбыкIэ

-
la rafaneto
бэлыдж

-
la ruĝa brasiko
къэбэскъэ плъыжь

-
la ruĝa pipro
щыбжьый стыр

-
la spinaco
шпинат, джэц, къотыр

-
la batato
картоф IэшIу

-
la tomato
помидор

-
la legomoj
хэтэрыкI

-
la kukurbeto
цуккини, къэбыжъые шхъуантI