псауныгъ     
Sano

-

la ambulanco +

медецинэ IэпыIэгъу машин

-

la bandaĝo +

псыпс, бинт

-

la naskiĝo +

къэхъуныр

-

la sangopremo +

лъыдэкIуаер

-

la korpa zorgo +

гигиен

-

la malvarmumo +

пэтхъу-Iутхъу

-

la pomado +

крем, щыфэ

-

la lambastono +

костыль, лъэщэ бэщ

-

la ekzameno +

уплъэкIуныр

-

la elĉerpiĝo +

од дэдэ хъуныр

-

la vizaĝa masko +

маск, нэгуухъум

-

la sukurkesto +

аптечк

-

la resaniĝo +

хъужьыныр. зыужьыжьыныр

-

la sano +

псауныгъ, узынчъэныр

-

la aŭdoprotezo +

зэрызэхахырэ аппарат

-

la malsanulejo +

больниц, сымаджэщ

-

la injekto +

шприц

-

la vundo +

уIагъэ

-

la ŝminko +

макияж

-

la masaĝo +

массаж

-

la medicino +

узхэм, язэгъэшIэн, медицинэ

-

la medikamento +

уц Iэзэгъу

-

la pistujo +

гурхъу

-

la protekto-masko +

нэгуухъум

-

la ungotondilo +

Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу

-

la trodikeco +

къехьылъэкI онтэгъугъэ

-

la operacio +

упIэн, бзэн

-

la doloro +

узы

-

la parfumo +

духи

-

la pilolo +

таблетк, уцы

-

la gravedeco +

лъэрымыхьэу щытын

-

la razilo +

чаншъхьэупс

-

la razado +

упсыныр

-

la razadbroso +

сабын щыфалъ

-

la dormo +

пчыхьапI

-

la fumanto +

тутынашъу

-

la malpermeso fumi +

тутын ешъоны мыдэн

-

la sunkremo +

тыгъэм щызыухъумэрэ щыф

-

la orelpurigilo +

бзыуцыф пхъапэ

-

la dentobroso +

цэлъэкI щетк

-

la dentopasto +

цэлъэкI паст

-

la dentopikilo +

цэлдаIэ

-

la viktimo +

хэкIодагъэр

-

la pesilo +

цIыф щэчалъ

-

la rulseĝo +

сэкъат коляск

-
la ambulanco
медецинэ IэпыIэгъу машин

-
la bandaĝo
псыпс, бинт

-
la naskiĝo
къэхъуныр

-
la sangopremo
лъыдэкIуаер

-
la korpa zorgo
гигиен

-
la malvarmumo
пэтхъу-Iутхъу

-
la pomado
крем, щыфэ

-
la lambastono
костыль, лъэщэ бэщ

-
la ekzameno
уплъэкIуныр

-
la elĉerpiĝo
од дэдэ хъуныр

-
la vizaĝa masko
маск, нэгуухъум

-
la sukurkesto
аптечк

-
la resaniĝo
хъужьыныр. зыужьыжьыныр

-
la sano
псауныгъ, узынчъэныр

-
la aŭdoprotezo
зэрызэхахырэ аппарат

-
la malsanulejo
больниц, сымаджэщ

-
la injekto
шприц

-
la vundo
уIагъэ

-
la ŝminko
макияж

-
la masaĝo
массаж

-
la medicino
узхэм, язэгъэшIэн, медицинэ

-
la medikamento
уц Iэзэгъу

-
la pistujo
гурхъу

-
la protekto-masko
нэгуухъум

-
la ungotondilo
Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу

-
la trodikeco
къехьылъэкI онтэгъугъэ

-
la operacio
упIэн, бзэн

-
la doloro
узы

-
la parfumo
духи

-
la pilolo
таблетк, уцы

-
la gravedeco
лъэрымыхьэу щытын

-
la razilo
чаншъхьэупс

-
la razado
упсыныр

-
la razadbroso
сабын щыфалъ

-
la dormo
пчыхьапI

-
la fumanto
тутынашъу

-
la malpermeso fumi
тутын ешъоны мыдэн

-
la sunkremo
тыгъэм щызыухъумэрэ щыф

-
la orelpurigilo
бзыуцыф пхъапэ

-
la dentobroso
цэлъэкI щетк

-
la dentopasto
цэлъэкI паст

-
la dentopikilo
цэлдаIэ

-
la viktimo
хэкIодагъэр

-
la pesilo
цIыф щэчалъ

-
la rulseĝo
сэкъат коляск