абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

mainonta

реклам, къэбарягъашI

-

nuoli

щэбзащ

-

kielto

Iизын зыхэмылъыр

-

ura

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

keskus

гузэгу

-

valinta

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

yhteistyö

Iоф зэдэшIэныр

-

väri

шъо

-

kontakti

контакт, зэгурыIоныр

-

vaara

щынагъо

-

rakkaudenosoitus

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

taantuma

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

määritelmä

гъэунэфыныр

-

erilaisuus

зэфэмыдэныгъ

-

vaikeus

къиныгъу

-

suunta

направление

-

löytö

къэгъотыгъакIэр

-

epäjärjestys

тэрэзыджэ

-

etäisyys

чыжьагъ

-

välimatka

чIыгууанэ

-

monimuotoisuus

зэфэмыдэныгъ

-

ponnistus

уилъэкI епхьылIэныр

-

tutkimusmatka

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

kaatuminen

тефэныр укIорэиныр

-

voima

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

tuoksu

мэ IашIу

-

vapaus

шъхьафитныгъ

-

aave

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

puolikas

ыныкъу

-

korkeus

лъэгагъ

-

apu

IэпыIэгъу

-

piilopaikka

гъэбылъыпIэ

-

kotimaa

родинэ, хэкужъ

-

puhtaus

къэбзэныгъ

-

ajatus

идей

-

illuusio

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

mielikuvitus

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

älykkyys

акъылышIоныгъ

-

kutsu

къегъэблэгъэныр

-

oikeus

зэфагъ

-

valo

нэф, нэфын

-

ilme

плъакIэ

-

menetys

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

suurennus

хэхъоныр

-

virhe

хэукъоныгъ

-

murha

укIыныгъ

-

kansakunta

нацие

-

uutuus

къежьэгъакI

-

suunnittelu

ихъухьаныр

-

ongelma

проблем

-

suojaus

къэухъумэныгъ

-

heijastus

къэгъэлъэгъоныр

-

tasavalta

республик

-

riski

теушхоныгъ, екуныгъ

-

turvallisuus

щынэгъончъагъ

-

salaisuus

шъэфы

-

sukupuoli

пол, хъуа-бза

-

varjo

жьау

-

koko

иинагъ

-

solidaarisuus

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

menestys

гъэхьагъэ

-

tuki

IэпыIэгъу

-

perinne

хабзэ афэхъугъэр

-

paino

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
hallinto
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
mainonta
реклам, къэбарягъашI

-
nuoli
щэбзащ

-
kielto
Iизын зыхэмылъыр

-
ura
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
keskus
гузэгу

-
valinta
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
yhteistyö
Iоф зэдэшIэныр

-
väri
шъо

-
kontakti
контакт, зэгурыIоныр

-
vaara
щынагъо

-
rakkaudenosoitus
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
taantuma
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
määritelmä
гъэунэфыныр

-
erilaisuus
зэфэмыдэныгъ

-
vaikeus
къиныгъу

-
suunta
направление

-
löytö
къэгъотыгъакIэр

-
epäjärjestys
тэрэзыджэ

-
etäisyys
чыжьагъ

-
välimatka
чIыгууанэ

-
monimuotoisuus
зэфэмыдэныгъ

-
ponnistus
уилъэкI епхьылIэныр

-
tutkimusmatka
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
kaatuminen
тефэныр укIорэиныр

-
voima
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
tuoksu
мэ IашIу

-
vapaus
шъхьафитныгъ

-
aave
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
puolikas
ыныкъу

-
korkeus
лъэгагъ

-
apu
IэпыIэгъу

-
piilopaikka
гъэбылъыпIэ

-
kotimaa
родинэ, хэкужъ

-
puhtaus
къэбзэныгъ

-
ajatus
идей

-
illuusio
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
mielikuvitus
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
älykkyys
акъылышIоныгъ

-
kutsu
къегъэблэгъэныр

-
oikeus
зэфагъ

-
valo
нэф, нэфын

-
ilme
плъакIэ

-
menetys
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
suurennus
хэхъоныр

-
virhe
хэукъоныгъ

-
murha
укIыныгъ

-
kansakunta
нацие

-
uutuus
къежьэгъакI

-
vaihtoehto
амал

-
kärsivällisyys
щыIагъ

-
suunnittelu
ихъухьаныр

-
ongelma
проблем

-
suojaus
къэухъумэныгъ

-
heijastus
къэгъэлъэгъоныр

-
tasavalta
республик

-
riski
теушхоныгъ, екуныгъ

-
turvallisuus
щынэгъончъагъ

-
salaisuus
шъэфы

-
sukupuoli
пол, хъуа-бза

-
varjo
жьау

-
koko
иинагъ

-
solidaarisuus
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
menestys
гъэхьагъэ

-
tuki
IэпыIэгъу

-
perinne
хабзэ афэхъугъэр

-
paino
онтэгъугъэ, хьылъагъ