шъонхэр     
Juomat

-

alkoholi

шъон къуачI

-

olut

пиу

-

olutpullo

пио бэшэрэб

-

korkki

бэшэрэб тепIу

-

cappuccino

капучино

-

samppanja

шъон шампан

-

samppanjalasi

сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ

-

cocktail

коктейль

-

kahvi

кофе

-

korkki

Iуко

-

korkkiruuvi

бэшэрэбышъхьэ Iух

-

hedelmämehu

пхъэшъхьэ-мышъхьэм къыкIэфыгъэпс

-

suppilo

игъэхъуалъ

-

jääpala

мыл такъыр

-

kannu

къошын цIыкIу

-

vesipannu

щайныч

-

likööri

шъон лъэпкъ, ликер

-

muki

тас, псышъуалъ

-

appelsiinimehu

тIамыпс

-

kannu

къошын

-

muovimuki

пластик стакан

-

punaviini

сэнэ плъыжь

-

pilli

орзэ налъ

-

tee

щай

-

teekannu

щайныч

-

termospullo

термос

-

jano

фабл, шIоигъоныгъэ ин

-

vesi

псы

-

viski

виски, шъон кIуачI

-

valkoviini

сэнэ фыжь

-

viini

санэ

-
alkoholi
шъон къуачI

-
olut
пиу

-
olutpullo
пио бэшэрэб

-
korkki
бэшэрэб тепIу

-
cappuccino
капучино

-
samppanja
шъон шампан

-
samppanjalasi
сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ

-
cocktail
коктейль

-
kahvi
кофе

-
korkki
Iуко

-
korkkiruuvi
бэшэрэбышъхьэ Iух

-
hedelmämehu
пхъэшъхьэ-мышъхьэм къыкIэфыгъэпс

-
suppilo
игъэхъуалъ

-
jääpala
мыл такъыр

-
kannu
къошын цIыкIу

-
vesipannu
щайныч

-
likööri
шъон лъэпкъ, ликер

-
maito
щэ

-
muki
тас, псышъуалъ

-
appelsiinimehu
тIамыпс

-
kannu
къошын

-
muovimuki
пластик стакан

-
punaviini
сэнэ плъыжь

-
pilli
орзэ налъ

-
tee
щай

-
teekannu
щайныч

-
termospullo
термос

-
jano
фабл, шIоигъоныгъэ ин

-
vesi
псы

-
viski
виски, шъон кIуачI

-
valkoviini
сэнэ фыжь

-
viini
санэ