абстрактнэ зэхэшIыкI     
աբստրակտ

-

ադմինիստրացիա
administrats’ia

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

գովազդ
govazd

реклам, къэбарягъашI

-

արգելք
argelk’

Iизын зыхэмылъыр

-

կարիերա
kariera

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

ընտրություն
yntrut’yun

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

կապ
kap

контакт, зэгурыIоныр

-

վտանգ
vtang

щынагъо

-

անկում
ankum

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

սահմանում
sahmanum

гъэунэфыныр

-

հայտնաբերում
haytnaberum

къэгъотыгъакIэр

-

հեռուն
herrun

чыжьагъ

-

ջանք
jank’

уилъэкI епхьылIэныр

-

հետազոտություն
hetazotut’yun

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

անկում
ankum

тефэныр укIорэиныр

-

ուժ
uzh

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

ուրվական
urvakan

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

կես
kes

ыныкъу

-

հայրենիք
hayrenik’

родинэ, хэкужъ

-

պատրանք
patrank’

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

ֆանտազիա
fantazia

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

հրավեր
hraver

къегъэблэгъэныр

-

լույս
luys

нэф, нэфын

-

կորուստ
korust

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

սխալ
skhal

хэукъоныгъ

-

ազգ
azg

нацие

-

նորույթ
noruyt’

къежьэгъакI

-

արտացոլում
artats’volum

къэгъэлъэгъоныр

-

ռիսկ
rrisk

теушхоныгъ, екуныгъ

-

սեռ
serr

пол, хъуа-бза

-

համերաշխություն
hamerashkhut’yun

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

ավանդույթ
avanduyt’

хабзэ афэхъугъэр

-

քաշ
k’ash

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
ադմինիստրացիա
administrats’ia
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
գովազդ
govazd
реклам, къэбарягъашI

-
նետ, սլաք
net, slak’
щэбзащ

-
արգելք
argelk’
Iизын зыхэмылъыр

-
կարիերա
kariera
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
մեջտեղը, կենտրոն
mejteghy, kentron
гузэгу

-
ընտրություն
yntrut’yun
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
համատեղ աշխատանք
hamategh ashkhatank’
Iоф зэдэшIэныр

-
գույն
guyn
шъо

-
կապ
kap
контакт, зэгурыIоныр

-
վտանգ
vtang
щынагъо

-
սիրո խոստովանություն
siro khostovanut’yun
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
անկում
ankum
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
սահմանում
sahmanum
гъэунэфыныр

-
տարբերություն
tarberut’yun
зэфэмыдэныгъ

-
դժվարություն
dzhvarut’yun
къиныгъу

-
ուղղություն
ughghut’yun
направление

-
հայտնաբերում
haytnaberum
къэгъотыгъакIэр

-
անկարգություն
ankargut’yun
тэрэзыджэ

-
հեռուն
herrun
чыжьагъ

-
հեռավորություն
herravorut’yun
чIыгууанэ

-
բազմազանություն
bazmazanut’yun
зэфэмыдэныгъ

-
ջանք
jank’
уилъэкI епхьылIэныр

-
հետազոտություն
hetazotut’yun
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
անկում
ankum
тефэныр укIорэиныр

-
ուժ
uzh
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
բուրմունք
burmunk’
мэ IашIу

-
ազատություն
azatut’yun
шъхьафитныгъ

-
ուրվական
urvakan
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
կես
kes
ыныкъу

-
բարձրություն
bardzrut’yun
лъэгагъ

-
օգնություն
ognut’yun
IэпыIэгъу

-
թաքստոց
t’ak’stots’
гъэбылъыпIэ

-
հայրենիք
hayrenik’
родинэ, хэкужъ

-
մաքրություն
mak’rut’yun
къэбзэныгъ

-
գաղափար
gaghap’ar
идей

-
պատրանք
patrank’
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
ֆանտազիա
fantazia
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
խելք, բանիմացություն
khelk’, banimats’ut’yun
акъылышIоныгъ

-
հրավեր
hraver
къегъэблэгъэныр

-
արդարություն
ardarut’yun
зэфагъ

-
լույս
luys
нэф, нэфын

-
հայացք
hayats’k’
плъакIэ

-
կորուստ
korust
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
ընդլայնում
yndlaynum
хэхъоныр

-
սխալ
skhal
хэукъоныгъ

-
սպանություն
spanut’yun
укIыныгъ

-
ազգ
azg
нацие

-
նորույթ
noruyt’
къежьэгъакI

-
հնարավորություն
hnaravorut’yun
амал

-
համբերություն
hamberut’yun
щыIагъ

-
պլանավորում
planavorum
ихъухьаныр

-
պրոբլեմ, խնդիր
problem, khndir
проблем

-
պաշտպանություն
pashtpanut’yun
къэухъумэныгъ

-
արտացոլում
artats’volum
къэгъэлъэгъоныр

-
հանրապետություն
hanrapetut’yun
республик

-
ռիսկ
rrisk
теушхоныгъ, екуныгъ

-
անվտանգություն
anvtangut’yun
щынэгъончъагъ

-
գաղտնիք
gaghtnik’
шъэфы

-
սեռ
serr
пол, хъуа-бза

-
ստվեր
stver
жьау

-
մեծություն, չափ
metsut’yun, ch’ap’
иинагъ

-
համերաշխություն
hamerashkhut’yun
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
հաջողություն
hajoghut’yun
гъэхьагъэ

-
աջակցություն
ajakts’ut’yun
IэпыIэгъу

-
ավանդույթ
avanduyt’
хабзэ афэхъугъэр

-
քաշ
k’ash
онтэгъугъэ, хьылъагъ