хэтэрыкIхэр     
Ortaggi

-

i cavolini di Bruxelles +

брюсель къэбаскъ

-

il carciofo +

артишок

-

l'asparago +

адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-

l'avocado +

авокадо

-

i fagioli +

джэнч

-

il peperone +

щыбжьый

-

i broccoli +

брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-

il cavolo +

къэбаскъ

-

la rapa +

кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-

la carota +

пхъы

-

il cavolfiore +

къэбэскъэ жъгъырыб

-

il sedano +

чIыгыныф

-

la cicoria +

шъуашIогын, цукIэбз

-

il peperoncino +

чили, щыбжьый стыр

-

il mais +

натрыф

-

il cetriolo +

нэшэбэгу

-

la melanzana +

баклажан

-

il finocchio +

фенхель

-

l'aglio +

бжьыныф

-

il cavolo verde +

тхьапэшхо къэбаскъ

-

la bietola +

магольд

-

il porro +

тхьагъэлыдж

-

la lattuga +

салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-

l'okra +

бамия

-

l'oliva +

(олив) зэйтын

-

la cipolla +

бжьыны

-

il prezzemolo +

къонгын

-

il pisello +

гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-

la zucca +

къэбы

-

i semi di zucca +

къэбыкIэ

-

il ravanello +

бэлыдж

-

il cavolo rosso +

къэбэскъэ плъыжь

-

il peperone rosso +

щыбжьый стыр

-

gli spinaci +

шпинат, джэц, къотыр

-

la patata dolce +

картоф IэшIу

-

il pomodoro +

помидор

-

la verdura +

хэтэрыкI

-

la zucchina +

цуккини, къэбыжъые шхъуантI

-
i cavolini di Bruxelles
брюсель къэбаскъ

-
il carciofo
артишок

-
l'asparago
адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-
l'avocado
авокадо

-
i fagioli
джэнч

-
il peperone
щыбжьый

-
i broccoli
брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-
il cavolo
къэбаскъ

-
la rapa
кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-
la carota
пхъы

-
il cavolfiore
къэбэскъэ жъгъырыб

-
il sedano
чIыгыныф

-
la cicoria
шъуашIогын, цукIэбз

-
il peperoncino
чили, щыбжьый стыр

-
il mais
натрыф

-
il cetriolo
нэшэбэгу

-
la melanzana
баклажан

-
il finocchio
фенхель

-
l'aglio
бжьыныф

-
il cavolo verde
тхьапэшхо къэбаскъ

-
la bietola
магольд

-
il porro
тхьагъэлыдж

-
la lattuga
салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-
l'okra
бамия

-
l'oliva
(олив) зэйтын

-
la cipolla
бжьыны

-
il prezzemolo
къонгын

-
il pisello
гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-
la zucca
къэбы

-
i semi di zucca
къэбыкIэ

-
il ravanello
бэлыдж

-
il cavolo rosso
къэбэскъэ плъыжь

-
il peperone rosso
щыбжьый стыр

-
gli spinaci
шпинат, джэц, къотыр

-
la patata dolce
картоф IэшIу

-
il pomodoro
помидор

-
la verdura
хэтэрыкI

-
la zucchina
цуккини, къэбыжъые шхъуантI