абстрактнэ зэхэшIыкI     
抽象的な言葉

-

管理
kanri
+

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

広告
kōkoku
+

реклам, къэбарягъашI

-

矢印
yajirushi
+

щэбзащ

-

禁止
kinshi
+

Iизын зыхэмылъыр

-

経歴
keireki
+

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

中心
chūshin
+

гузэгу

-

選択
sentaku
+

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

コラボレーション
koraborēshon
+

Iоф зэдэшIэныр

-


iro
+

шъо

-

接触
sesshoku
+

контакт, зэгурыIоныр

-

危険
kiken
+

щынагъо

-

愛の宣言
ai no sengen
+

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

減少
genshō
+

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

定義
teigi
+

гъэунэфыныр

-

違い
chigai
+

зэфэмыдэныгъ

-

困難
kon'nan
+

къиныгъу

-

方向
hōkō
+

направление

-

発見
hakken
+

къэгъотыгъакIэр

-

障害
shōgai
+

тэрэзыджэ

-

遠方
enpō
+

чыжьагъ

-

距離
kyori
+

чIыгууанэ

-

多様性
tayō-sei
+

зэфэмыдэныгъ

-

努力
doryoku
+

уилъэкI епхьылIэныр

-

探査
tansa
+

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

転倒
tentō
+

тефэныр укIорэиныр

-


chikara
+

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

香り
kaori
+

мэ IашIу

-

自由
jiyū
+

шъхьафитныгъ

-

幽霊
yūrei
+

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

半分
hanbun
+

ыныкъу

-

高さ
taka-sa
+

лъэгагъ

-

援助
enjo
+

IэпыIэгъу

-

隠れ家
kakurega
+

гъэбылъыпIэ

-

祖国
sokoku
+

родинэ, хэкужъ

-

衛生
eisei
+

къэбзэныгъ

-

アイデア
aidea
+

идей

-

錯覚
sakkaku
+

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

想像力
sōzō-ryoku
+

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

知性
chisei
+

акъылышIоныгъ

-

招待
shōtai
+

къегъэблэгъэныр

-

正義
masayoshi
+

зэфагъ

-


hikari
+

нэф, нэфын

-

外観
gaikan
+

плъакIэ

-

損失
sonshitsu
+

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

倍率
bairitsu
+

хэхъоныр

-

ミス
misu
+

хэукъоныгъ

-

殺人
satsujin
+

укIыныгъ

-


kuni
+

нацие

-

目新しさ
meatarashi-sa
+

къежьэгъакI

-

オプション
opushon
+

амал

-

忍耐
nintai
+

щыIагъ

-

計画
keikaku
+

ихъухьаныр

-

問題
mondai
+

проблем

-

保護
hogo
+

къэухъумэныгъ

-

反射
hansha
+

къэгъэлъэгъоныр

-

共和国
kyōwakoku
+

республик

-

リスク
risuku
+

теушхоныгъ, екуныгъ

-

安全性
anzen-sei
+

щынэгъончъагъ

-

秘密
himitsu
+

шъэфы

-

セックス
sekkusu
+

пол, хъуа-бза

-


kage
+

жьау

-

サイズ
saizu
+

иинагъ

-

連帯
rentai
+

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

成功
seikō
+

гъэхьагъэ

-

サポート
sapōto
+

IэпыIэгъу

-

伝統
dentō
+

хабзэ афэхъугъэр

-

重さ
omo-sa
+

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
管理
kanri
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
広告
kōkoku
реклам, къэбарягъашI

-
矢印
yajirushi
щэбзащ

-
禁止
kinshi
Iизын зыхэмылъыр

-
経歴
keireki
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
中心
chūshin
гузэгу

-
選択
sentaku
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
コラボレーション
koraborēshon
Iоф зэдэшIэныр

-

iro
шъо

-
接触
sesshoku
контакт, зэгурыIоныр

-
危険
kiken
щынагъо

-
愛の宣言
ai no sengen
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
減少
genshō
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
定義
teigi
гъэунэфыныр

-
違い
chigai
зэфэмыдэныгъ

-
困難
kon'nan
къиныгъу

-
方向
hōkō
направление

-
発見
hakken
къэгъотыгъакIэр

-
障害
shōgai
тэрэзыджэ

-
遠方
enpō
чыжьагъ

-
距離
kyori
чIыгууанэ

-
多様性
tayō-sei
зэфэмыдэныгъ

-
努力
doryoku
уилъэкI епхьылIэныр

-
探査
tansa
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
転倒
tentō
тефэныр укIорэиныр

-

chikara
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
香り
kaori
мэ IашIу

-
自由
jiyū
шъхьафитныгъ

-
幽霊
yūrei
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
半分
hanbun
ыныкъу

-
高さ
taka-sa
лъэгагъ

-
援助
enjo
IэпыIэгъу

-
隠れ家
kakurega
гъэбылъыпIэ

-
祖国
sokoku
родинэ, хэкужъ

-
衛生
eisei
къэбзэныгъ

-
アイデア
aidea
идей

-
錯覚
sakkaku
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
想像力
sōzō-ryoku
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
知性
chisei
акъылышIоныгъ

-
招待
shōtai
къегъэблэгъэныр

-
正義
masayoshi
зэфагъ

-

hikari
нэф, нэфын

-
外観
gaikan
плъакIэ

-
損失
sonshitsu
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
倍率
bairitsu
хэхъоныр

-
ミス
misu
хэукъоныгъ

-
殺人
satsujin
укIыныгъ

-

kuni
нацие

-
目新しさ
meatarashi-sa
къежьэгъакI

-
オプション
opushon
амал

-
忍耐
nintai
щыIагъ

-
計画
keikaku
ихъухьаныр

-
問題
mondai
проблем

-
保護
hogo
къэухъумэныгъ

-
反射
hansha
къэгъэлъэгъоныр

-
共和国
kyōwakoku
республик

-
リスク
risuku
теушхоныгъ, екуныгъ

-
安全性
anzen-sei
щынэгъончъагъ

-
秘密
himitsu
шъэфы

-
セックス
sekkusu
пол, хъуа-бза

-

kage
жьау

-
サイズ
saizu
иинагъ

-
連帯
rentai
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
成功
seikō
гъэхьагъэ

-
サポート
sapōto
IэпыIэгъу

-
伝統
dentō
хабзэ афэхъугъэр

-
重さ
omo-sa
онтэгъугъэ, хьылъагъ