абстрактнэ зэхэшIыкI     
აბსტრაქტული ცნებები

-

ადმინისტრირება
administ’rireba

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

რეკლამა
rek’lama

реклам, къэбарягъашI

-

აკრძალვა
ak’rdzalva

Iизын зыхэмылъыр

-

კარიერა
k’ariera

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

არჩევანი
archevani

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

კონტაქტი
k’ont’akt’i

контакт, зэгурыIоныр

-

უარის თქმა
uaris tkma

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

აღმოჩენა
aghmochena

къэгъотыгъакIэр

-

ძალისხმევა
dzaliskhmeva

уилъэкI епхьылIэныр

-

გამოკვლევა
gamok’vleva

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

დაცემა
datsema

тефэныр укIорэиныр

-

ძალა
dzala

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

მოჩვენება
mochveneba

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

სამშობლო
samshoblo

родинэ, хэкужъ

-

ილუზია
iluzia

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

წარმოსახვა
ts’armosakhva

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

მოწვევა
mots’veva

къегъэблэгъэныр

-

დანაკარგი
danak’argi

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

ერი
eri

нацие

-

სიახლე
siakhle

къежьэгъакI

-

დაცვა
datsva

къэухъумэныгъ

-

ანარეკლი
anarek’li

къэгъэлъэгъоныр

-

რისკი
risk’i

теушхоныгъ, екуныгъ

-

სქესი
skesi

пол, хъуа-бза

-

სოლიდარობა
solidaroba

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

ტრადიცია
t’raditsia

хабзэ афэхъугъэр

-

წონა
ts’ona

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
ადმინისტრირება
administ’rireba
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
რეკლამა
rek’lama
реклам, къэбарягъашI

-
ისარი
isari
щэбзащ

-
აკრძალვა
ak’rdzalva
Iизын зыхэмылъыр

-
კარიერა
k’ariera
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
ცენტრი
tsent’ri
гузэгу

-
არჩევანი
archevani
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
თანამშრომლობა
tanamshromloba
Iоф зэдэшIэныр

-
ფერი
peri
шъо

-
კონტაქტი
k’ont’akt’i
контакт, зэгурыIоныр

-
საშიშროება
sashishroeba
щынагъо

-
სიყვარულის ახსნა
siq’varulis akhsna
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
უარის თქმა
uaris tkma
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
განმარტება
ganmart’eba
гъэунэфыныр

-
განსხვავება
ganskhvaveba
зэфэмыдэныгъ

-
სირთულე
sirtule
къиныгъу

-
მიმართულება
mimartuleba
направление

-
აღმოჩენა
aghmochena
къэгъотыгъакIэр

-
უწესრიგობა
uts’esrigoba
тэрэзыджэ

-
სიშორე
sishore
чыжьагъ

-
დისტანცია
dist’antsia
чIыгууанэ

-
მრავალფეროვნება
mravalperovneba
зэфэмыдэныгъ

-
ძალისხმევა
dzaliskhmeva
уилъэкI епхьылIэныр

-
გამოკვლევა
gamok’vleva
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
დაცემა
datsema
тефэныр укIорэиныр

-
ძალა
dzala
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
სურნელი
surneli
мэ IашIу

-
თავისუფლება
tavisupleba
шъхьафитныгъ

-
მოჩვენება
mochveneba
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
ნახევარი
nakhevari
ыныкъу

-
სიმაღლე
simaghle
лъэгагъ

-
დახმარება
dakhmareba
IэпыIэгъу

-
სამალავი
samalavi
гъэбылъыпIэ

-
სამშობლო
samshoblo
родинэ, хэкужъ

-
ჰიგიენა
higiena
къэбзэныгъ

-
იდეა
idea
идей

-
ილუზია
iluzia
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
წარმოსახვა
ts’armosakhva
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
ინტელექტი
int’elekt’i
акъылышIоныгъ

-
მოწვევა
mots’veva
къегъэблэгъэныр

-
სამართალი
samartali
зэфагъ

-
სინათლე
sinatle
нэф, нэфын

-
გამოხედვა
gamokhedva
плъакIэ

-
დანაკარგი
danak’argi
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
გადიდება
gadideba
хэхъоныр

-
შეცდომა
shetsdoma
хэукъоныгъ

-
მკვლელობა
mk’vleloba
укIыныгъ

-
ერი
eri
нацие

-
სიახლე
siakhle
къежьэгъакI

-
არჩევანი
archevani
амал

-
მოთმინება
motmineba
щыIагъ

-
დაგეგმვა
dagegmva
ихъухьаныр

-
პრობლემა
p’roblema
проблем

-
დაცვა
datsva
къэухъумэныгъ

-
ანარეკლი
anarek’li
къэгъэлъэгъоныр

-
რესპუბლიკა
resp’ublik’a
республик

-
რისკი
risk’i
теушхоныгъ, екуныгъ

-
უსაფრთხოება
usaprtkhoeba
щынэгъончъагъ

-
საიდუმლო
saidumlo
шъэфы

-
სქესი
skesi
пол, хъуа-бза

-
ჩრდილი
chrdili
жьау

-
ზომა
zoma
иинагъ

-
სოლიდარობა
solidaroba
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
წარმატება
ts’armat’eba
гъэхьагъэ

-
მხარდაჭერა
mkhardach’era
IэпыIэгъу

-
ტრადიცია
t’raditsia
хабзэ афэхъугъэр

-
წონა
ts’ona
онтэгъугъэ, хьылъагъ