абстрактнэ зэхэшIыкI     
추상어

-

행정
haengjeong

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

광고
gwang-go

реклам, къэбарягъашI

-

금지
geumji

Iизын зыхэмылъыр

-

경력
gyeonglyeog

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

중심
jungsim

гузэгу

-

선택
seontaeg

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

협업
hyeob-eob

Iоф зэдэшIэныр

-

연락처
yeonlagcheo

контакт, зэгурыIоныр

-

위험
wiheom

щынагъо

-

사랑의 맹세
salang-ui maengse

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

하락
halag

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

정의
jeong-ui

гъэунэфыныр

-

차이
chai

зэфэмыдэныгъ

-

어려움
eolyeoum

къиныгъу

-

방향
banghyang

направление

-

발견
balgyeon

къэгъотыгъакIэр

-

엉망
eongmang

тэрэзыджэ

-

거리
geoli

чыжьагъ

-

거리
geoli

чIыгууанэ

-

다양성
dayangseong

зэфэмыдэныгъ

-

노력
nolyeog

уилъэкI епхьылIэныр

-

탐사
tamsa

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

추락
chulag

тефэныр укIорэиныр

-


him

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

향기
hyang-gi

мэ IашIу

-

자유
jayu

шъхьафитныгъ

-

유령
yulyeong

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

절반
jeolban

ыныкъу

-

높이
nop-i

лъэгагъ

-

도움
doum

IэпыIэгъу

-

은신처
eunsincheo

гъэбылъыпIэ

-

조국
jogug

родинэ, хэкужъ

-

위생
wisaeng

къэбзэныгъ

-

환상
hwansang

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

상상력
sangsanglyeog

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

지능
jineung

акъылышIоныгъ

-

초대장
chodaejang

къегъэблэгъэныр

-

정의
jeong-ui

зэфагъ

-


bich

нэф, нэфын

-


bom

плъакIэ

-

손실
sonsil

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

확대
hwagdae

хэхъоныр

-

실수
silsu

хэукъоныгъ

-

살인
sal-in

укIыныгъ

-

국가
gugga

нацие

-

새로움
saeloum

къежьэгъакI

-

인내
innae

щыIагъ

-

계획
gyehoeg

ихъухьаныр

-

문제
munje

проблем

-

보호
boho

къэухъумэныгъ

-

반사
bansa

къэгъэлъэгъоныр

-

공화국
gonghwagug

республик

-

위험
wiheom

теушхоныгъ, екуныгъ

-

안전
anjeon

щынэгъончъагъ

-

비밀
bimil

шъэфы

-

섹스
segseu

пол, хъуа-бза

-

크기
keugi

иинагъ

-

연대
yeondae

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

성공
seong-gong

гъэхьагъэ

-

지원
jiwon

IэпыIэгъу

-

전통
jeontong

хабзэ афэхъугъэр

-

무게
muge

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
행정
haengjeong
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
광고
gwang-go
реклам, къэбарягъашI

-
화살표
hwasalpyo
щэбзащ

-
금지
geumji
Iизын зыхэмылъыр

-
경력
gyeonglyeog
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
중심
jungsim
гузэгу

-
선택
seontaeg
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
협업
hyeob-eob
Iоф зэдэшIэныр

-
색상
saegsang
шъо

-
연락처
yeonlagcheo
контакт, зэгурыIоныр

-
위험
wiheom
щынагъо

-
사랑의 맹세
salang-ui maengse
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
하락
halag
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
정의
jeong-ui
гъэунэфыныр

-
차이
chai
зэфэмыдэныгъ

-
어려움
eolyeoum
къиныгъу

-
방향
banghyang
направление

-
발견
balgyeon
къэгъотыгъакIэр

-
엉망
eongmang
тэрэзыджэ

-
거리
geoli
чыжьагъ

-
거리
geoli
чIыгууанэ

-
다양성
dayangseong
зэфэмыдэныгъ

-
노력
nolyeog
уилъэкI епхьылIэныр

-
탐사
tamsa
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
추락
chulag
тефэныр укIорэиныр

-

him
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
향기
hyang-gi
мэ IашIу

-
자유
jayu
шъхьафитныгъ

-
유령
yulyeong
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
절반
jeolban
ыныкъу

-
높이
nop-i
лъэгагъ

-
도움
doum
IэпыIэгъу

-
은신처
eunsincheo
гъэбылъыпIэ

-
조국
jogug
родинэ, хэкужъ

-
위생
wisaeng
къэбзэныгъ

-
아이디어
aidieo
идей

-
환상
hwansang
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
상상력
sangsanglyeog
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
지능
jineung
акъылышIоныгъ

-
초대장
chodaejang
къегъэблэгъэныр

-
정의
jeong-ui
зэфагъ

-

bich
нэф, нэфын

-

bom
плъакIэ

-
손실
sonsil
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
확대
hwagdae
хэхъоныр

-
실수
silsu
хэукъоныгъ

-
살인
sal-in
укIыныгъ

-
국가
gugga
нацие

-
새로움
saeloum
къежьэгъакI

-
선택권
seontaeggwon
амал

-
인내
innae
щыIагъ

-
계획
gyehoeg
ихъухьаныр

-
문제
munje
проблем

-
보호
boho
къэухъумэныгъ

-
반사
bansa
къэгъэлъэгъоныр

-
공화국
gonghwagug
республик

-
위험
wiheom
теушхоныгъ, екуныгъ

-
안전
anjeon
щынэгъончъагъ

-
비밀
bimil
шъэфы

-
섹스
segseu
пол, хъуа-бза

-
그림자
geulimja
жьау

-
크기
keugi
иинагъ

-
연대
yeondae
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
성공
seong-gong
гъэхьагъэ

-
지원
jiwon
IэпыIэгъу

-
전통
jeontong
хабзэ афэхъугъэр

-
무게
muge
онтэгъугъэ, хьылъагъ