къэкIыхэрэр     
Plante

-

bambus +

бамбук, щэмбар

-

floare +

къэгъагъэ хъуныр

-

buchet de flori +

къэгъэгъэ Iэрам

-

ramură +

къутам

-

faşă +

къэтIэмыпIэ, гулъ

-

cactus +

кактус

-

trifoi +

клевер, цожъы

-

con +

щэкъмар

-

albăstrea +

василек, пчэнтхьэпэф

-

șofran +

шэфран

-

narcisa +

нарцисс

-

margaretă +

маргаритк

-

păpădie +

къэраб

-

floare +

къэгъагъ

-

frunziş +

пкIашъэхэр, тхьапэхэр

-

cereale +

фышъхьэ лэжьыгъэхэр

-

iarba +

уцы

-

creştere +

хэхъоныр, къэкIыныр

-

zambilă +

гиацинт

-

gazon +

газон

-

crin +

лилие, аIууц

-

seminţe de in +

зымэфэкъэгъагъыкI

-

ciupercă +

хьаIу

-

măslin +

зэйтун чъыг

-

palmier +

пальм

-

trei fraţi pătaţi +

къэгъэгъэзэмышъогъу нэзакъу

-

piersic +

къыцэ чъыг

-

plante +

къэкIырэ

-

mac +

Iушъхьэ, тыгъужъынэ

-

rădăcina +

лъапсэ

-

trandafir +

роз

-

seminţe +

семя, кIэ

-

ghiocel +

гъэтхэ къэгъагъ

-

floarea-soarelui +

тыгъэгъэзэ, семчык

-

ghimpe +

панэ

-

trunchi +

чъыгыпкъы

-

laleaua +

тюльпан

-

nufărul +

псыгуIан

-

grâu +

коцы

-
bambus
бамбук, щэмбар

-
floare
къэгъагъэ хъуныр

-
buchet de flori
къэгъэгъэ Iэрам

-
ramură
къутам

-
faşă
къэтIэмыпIэ, гулъ

-
cactus
кактус

-
trifoi
клевер, цожъы

-
con
щэкъмар

-
albăstrea
василек, пчэнтхьэпэф

-
șofran
шэфран

-
narcisa
нарцисс

-
margaretă
маргаритк

-
păpădie
къэраб

-
floare
къэгъагъ

-
frunziş
пкIашъэхэр, тхьапэхэр

-
cereale
фышъхьэ лэжьыгъэхэр

-
iarba
уцы

-
creştere
хэхъоныр, къэкIыныр

-
zambilă
гиацинт

-
gazon
газон

-
crin
лилие, аIууц

-
seminţe de in
зымэфэкъэгъагъыкI

-
ciupercă
хьаIу

-
măslin
зэйтун чъыг

-
palmier
пальм

-
trei fraţi pătaţi
къэгъэгъэзэмышъогъу нэзакъу

-
piersic
къыцэ чъыг

-
plante
къэкIырэ

-
mac
Iушъхьэ, тыгъужъынэ

-
rădăcina
лъапсэ

-
trandafir
роз

-
seminţe
семя, кIэ

-
ghiocel
гъэтхэ къэгъагъ

-
floarea-soarelui
тыгъэгъэзэ, семчык

-
ghimpe
панэ

-
trunchi
чъыгыпкъы

-
laleaua
тюльпан

-
nufărul
псыгуIан

-
grâu
коцы