архитектурэ     
Arhitectură

-

arhitectura +

архитектур

-

arena +

пчэгу, тамбырыгу

-

hambar +

къакъыр

-

baroc +

барокко

-

bloc +

псэолъэшI мыжъу

-

caramida casa +

чырбыщ ун

-

pod +

лъэмыдж

-

clădire +

унэ, псэуалъ

-

castel +

къэлэсэрай

-

catedrala +

чылыс шъхьаI

-

coloana +

колонн кIэсэн

-

construirea site-ului +

псэолъэшIыпIэ

-

dom +

купол, унэшъхьэ папцI

-

faţadă +

унэ Iуп

-

stadionul de fotbal +

футбол стадион

-

fort +

пытапIэ, мыжъо къал

-

fronton +

фронтон

-

poartă +

къэлапчъ

-

casa pe jumătate din lemn +

фахверкэ ун

-

far +

маяк, гъозэмыжъу

-

monument +

мыжъосынышху

-

moschee +

мэщт

-

obelisc +

обелиск

-

cladire de birouri +

административнэ ун

-

acoperiş +

унашъхьэ

-

ruina +

зэхэкъутагъ

-

schela +

каркас, пкъы

-

zgârie-nori +

небоскреб, унэбэзэтет

-

pod suspendat +

кIэшIэгъэ лъэмыдж

-

țiglă +

кафель

-
arhitectura
архитектур

-
arena
пчэгу, тамбырыгу

-
hambar
къакъыр

-
baroc
барокко

-
bloc
псэолъэшI мыжъу

-
caramida casa
чырбыщ ун

-
pod
лъэмыдж

-
clădire
унэ, псэуалъ

-
castel
къэлэсэрай

-
catedrala
чылыс шъхьаI

-
coloana
колонн кIэсэн

-
construirea site-ului
псэолъэшIыпIэ

-
dom
купол, унэшъхьэ папцI

-
faţadă
унэ Iуп

-
stadionul de fotbal
футбол стадион

-
fort
пытапIэ, мыжъо къал

-
fronton
фронтон

-
poartă
къэлапчъ

-
casa pe jumătate din lemn
фахверкэ ун

-
far
маяк, гъозэмыжъу

-
monument
мыжъосынышху

-
moschee
мэщт

-
obelisc
обелиск

-
cladire de birouri
административнэ ун

-
acoperiş
унашъхьэ

-
ruina
зэхэкъутагъ

-
schela
каркас, пкъы

-
zgârie-nori
небоскреб, унэбэзэтет

-
pod suspendat
кIэшIэгъэ лъэмыдж

-
țiglă
кафель