цIыфхэр     
Ljudje

-

starost +

ныбжь

-

teta +

анэшыпхъу, атэшыпхъу

-

dojenček +

сабый

-

varuška +

кIэлэIыгъ, сабыипIу

-

fant +

шъэожъый

-

brat +

шы (ыш)

-

otrok +

сабый

-

zakonski par +

зэшъхьэгъусэх

-

hči +

пхъу

-

ločitev +

тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-

zarodek +

эмбрион

-

zaroka +

пIалъэ тын

-

velika družina +

унэгъошхо

-

družina +

унагъо

-

flirt +

зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-

gospod +

зиусхьан

-

dekle +

пшъашъэ

-

punca +

пшъэшъэгъу

-

vnukinja +

къорэлъф, пхъорэлъф

-

dedek +

тэтэжъ

-

babica +

нан

-

babica +

нэнэжъ

-

stari starši +

нэнэжърэ тэтэжърэ

-

vnuk +

къорэльф, пхъорэлъф

-

ženin +

псэлъыхъу

-

skupina +

куп

-

pomočnik +

IэпыIэгъу

-

majhen otrok +

сабый цIыкIу

-

dama +

бзылъфыгъ, шъуз

-

zaprositev za roko +

къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-

zakonska zveza +

нэчыхь, зызэгуатхэн

-

mati +

ны

-

dremanje +

хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-

sosed +

гъунэгъу

-

mladoporočenca +

къызэрэщэгъакIэхэр

-

par +

зэгъуситIу

-

starši +

ны-тыхэр

-

partner +

гъусэ, цыегъу

-

zabava +

пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-

ljudje +

цIыфхэр

-

nevesta +

нысэ

-

vrsta +

чэзыу

-

sprejem +

егъэблэгъапIэ

-

zmenek +

зэIукIэныр

-

bratje in sestre +

зэш-зэшыпхъу

-

sestra +

шыпхъу

-

sin +

къо

-

dvojček +

зэтIуазэ

-

stric +

атэш, анэш

-

poroka +

нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-

mladina +

ныбжьыкIэ

-
starost
ныбжь

-
teta
анэшыпхъу, атэшыпхъу

-
dojenček
сабый

-
varuška
кIэлэIыгъ, сабыипIу

-
fant
шъэожъый

-
brat
шы (ыш)

-
otrok
сабый

-
zakonski par
зэшъхьэгъусэх

-
hči
пхъу

-
ločitev
тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-
zarodek
эмбрион

-
zaroka
пIалъэ тын

-
velika družina
унэгъошхо

-
družina
унагъо

-
flirt
зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-
gospod
зиусхьан

-
dekle
пшъашъэ

-
punca
пшъэшъэгъу

-
vnukinja
къорэлъф, пхъорэлъф

-
dedek
тэтэжъ

-
babica
нан

-
babica
нэнэжъ

-
stari starši
нэнэжърэ тэтэжърэ

-
vnuk
къорэльф, пхъорэлъф

-
ženin
псэлъыхъу

-
skupina
куп

-
pomočnik
IэпыIэгъу

-
majhen otrok
сабый цIыкIу

-
dama
бзылъфыгъ, шъуз

-
zaprositev za roko
къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-
zakonska zveza
нэчыхь, зызэгуатхэн

-
mati
ны

-
dremanje
хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-
sosed
гъунэгъу

-
mladoporočenca
къызэрэщэгъакIэхэр

-
par
зэгъуситIу

-
starši
ны-тыхэр

-
partner
гъусэ, цыегъу

-
zabava
пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-
ljudje
цIыфхэр

-
nevesta
нысэ

-
vrsta
чэзыу

-
sprejem
егъэблэгъапIэ

-
zmenek
зэIукIэныр

-
bratje in sestre
зэш-зэшыпхъу

-
sestra
шыпхъу

-
sin
къо

-
dvojček
зэтIуазэ

-
stric
атэш, анэш

-
poroka
нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-
mladina
ныбжьыкIэ