къалэ     
Stad

-

flygplats +

аэропорт

-

bostadshus +

зыщыпсэухэрэ ун

-

bänk +

тетIысхьапIэ

-

storstad +

къэлэ ин, къэлэшхо

-

cykelbana +

кушъхьэфэчъэ гъогу

-

båthamn +

къухьэуцупI

-

huvudstad +

къэлэ шъхьаI

-

klockspel +

одыджын жъгъыу

-

kyrkogård +

къэхалъ

-

bio +

кинотеатр

-

stad +

къалэ

-

stadskarta +

къалэм икарт

-

brott +

бзэджэшIагъэ

-

demonstration +

демонстрацие

-

mässa +

ермэлыкъ

-

brandkår +

мэшIогъэкIосэ куп

-

fontän +

фонтан

-

sopor +

хэкIы

-

hamn +

къухьэуцупI

-

hotell +

хьакIэщ

-

brandpost +

гидрант

-

landmärke +

зыгъэгъуазэрэр

-

brevlådan +

почтэ ящык

-

område +

зэгъунэгъу

-

neonljus +

неон остыгъ

-

nattklubb +

чэщ клуб

-

gamla stan +

къэлэжъ

-

opera +

опер

-

park +

парк

-

parkbänk +

паркым дэт тетIысхьапI

-

parkering +

уцупIэ чIыпI

-

telefonkiosk +

телефон будк

-

postnummer +

почтэ индекс

-

fängelse +

хьапс

-

pub +

пивэшъуапI

-

sevärdhet +

мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-

horisont +

горизонт, нэплъэгъу

-

gatlykta +

гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-

turistbyrå +

турис бюро, IофшIапI

-

torn +

башн, чэшъан

-

tunnel +

туннель

-

fordon +

зэрэзэращэрэ средств

-

by +

къуаджэ

-

vattentorn +

псырыкIо башн, чэшъан

-
flygplats
аэропорт

-
bostadshus
зыщыпсэухэрэ ун

-
bänk
тетIысхьапIэ

-
storstad
къэлэ ин, къэлэшхо

-
cykelbana
кушъхьэфэчъэ гъогу

-
båthamn
къухьэуцупI

-
huvudstad
къэлэ шъхьаI

-
klockspel
одыджын жъгъыу

-
kyrkogård
къэхалъ

-
bio
кинотеатр

-
stad
къалэ

-
stadskarta
къалэм икарт

-
brott
бзэджэшIагъэ

-
demonstration
демонстрацие

-
mässa
ермэлыкъ

-
brandkår
мэшIогъэкIосэ куп

-
fontän
фонтан

-
sopor
хэкIы

-
hamn
къухьэуцупI

-
hotell
хьакIэщ

-
brandpost
гидрант

-
landmärke
зыгъэгъуазэрэр

-
brevlådan
почтэ ящык

-
område
зэгъунэгъу

-
neonljus
неон остыгъ

-
nattklubb
чэщ клуб

-
gamla stan
къэлэжъ

-
opera
опер

-
park
парк

-
parkbänk
паркым дэт тетIысхьапI

-
parkering
уцупIэ чIыпI

-
telefonkiosk
телефон будк

-
postnummer
почтэ индекс

-
fängelse
хьапс

-
pub
пивэшъуапI

-
sevärdhet
мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-
horisont
горизонт, нэплъэгъу

-
gatlykta
гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-
turistbyrå
турис бюро, IофшIапI

-
torn
башн, чэшъан

-
tunnel
туннель

-
fordon
зэрэзэращэрэ средств

-
by
къуаджэ

-
vattentorn
псырыкIо башн, чэшъан