цIыфхэр     
Människor

-

ålder +

ныбжь

-

moster +

анэшыпхъу, атэшыпхъу

-

baby +

сабый

-

barnvakt +

кIэлэIыгъ, сабыипIу

-

pojke +

шъэожъый

-

broder +

шы (ыш)

-

barn +

сабый

-

makar +

зэшъхьэгъусэх

-

dotter +

пхъу

-

skilsmässa +

тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-

embryo +

эмбрион

-

förlovning +

пIалъэ тын

-

storfamilj +

унэгъошхо

-

familj +

унагъо

-

flirt +

зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-

herre +

зиусхьан

-

flicka +

пшъашъэ

-

flickvän +

пшъэшъэгъу

-

barnbarn +

къорэлъф, пхъорэлъф

-

farfar +

тэтэжъ

-

mormor +

нан

-

mormor +

нэнэжъ

-

morföräldrar / farföräldrar +

нэнэжърэ тэтэжърэ

-

sonson +

къорэльф, пхъорэлъф

-

brudgum +

псэлъыхъу

-

grupp +

куп

-

hjälp +

IэпыIэгъу

-

spädbarn +

сабый цIыкIу

-

dam +

бзылъфыгъ, шъуз

-

frieri +

къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-

äktenskap +

нэчыхь, зызэгуатхэн

-

moder +

ны

-

tupplur +

хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-

granne +

гъунэгъу

-

nygifta +

къызэрэщэгъакIэхэр

-

par +

зэгъуситIу

-

föräldrar +

ны-тыхэр

-

partner +

гъусэ, цыегъу

-

fest +

пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-

folk +

цIыфхэр

-

brud +

нысэ

-

+

чэзыу

-

bröllopsfest +

егъэблэгъапIэ

-

rendezvous +

зэIукIэныр

-

syskon +

зэш-зэшыпхъу

-

syster +

шыпхъу

-

son +

къо

-

tvilling +

зэтIуазэ

-

farbroder +

атэш, анэш

-

bröllop +

нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-

ungdomar +

ныбжьыкIэ

-
ålder
ныбжь

-
moster
анэшыпхъу, атэшыпхъу

-
baby
сабый

-
barnvakt
кIэлэIыгъ, сабыипIу

-
pojke
шъэожъый

-
broder
шы (ыш)

-
barn
сабый

-
makar
зэшъхьэгъусэх

-
dotter
пхъу

-
skilsmässa
тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

-
embryo
эмбрион

-
förlovning
пIалъэ тын

-
storfamilj
унэгъошхо

-
familj
унагъо

-
flirt
зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

-
herre
зиусхьан

-
flicka
пшъашъэ

-
flickvän
пшъэшъэгъу

-
barnbarn
къорэлъф, пхъорэлъф

-
farfar
тэтэжъ

-
mormor
нан

-
mormor
нэнэжъ

-
morföräldrar / farföräldrar
нэнэжърэ тэтэжърэ

-
sonson
къорэльф, пхъорэлъф

-
brudgum
псэлъыхъу

-
grupp
куп

-
hjälp
IэпыIэгъу

-
spädbarn
сабый цIыкIу

-
dam
бзылъфыгъ, шъуз

-
frieri
къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

-
äktenskap
нэчыхь, зызэгуатхэн

-
moder
ны

-
tupplur
хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

-
granne
гъунэгъу

-
nygifta
къызэрэщэгъакIэхэр

-
par
зэгъуситIу

-
föräldrar
ны-тыхэр

-
partner
гъусэ, цыегъу

-
fest
пчыхьэзэхахь, чэщдэс

-
folk
цIыфхэр

-
brud
нысэ

-

чэзыу

-
bröllopsfest
егъэблэгъапIэ

-
rendezvous
зэIукIэныр

-
syskon
зэш-зэшыпхъу

-
syster
шыпхъу

-
son
къо

-
tvilling
зэтIуазэ

-
farbroder
атэш, анэш

-
bröllop
нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

-
ungdomar
ныбжьыкIэ