зыкIоцIылъыр     
บรรจุภัณฑ์

-
อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
алюминие пIуач

-
ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
шъондыр, пхъэчай

-
ตะกร้า
dhà′-grâ
мат

-
ขวด
kùat
бэшэрэб

-
กล่อง
glàwng
къэмлан

-
กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
конфет къэмлан

-
กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
картон, тхылъпIэ Iужъу

-
ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
итыр

-
ลัง
lang′
ящык

-
ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
конверт

-
ปม
bhom′
зэкъодзапIэ

-
กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
металлэ ящык

-
ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
нефтхэшIыкIшъондыр

-
บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
зэкIоцIылъхъаныр

-
กระดาษ
grà′-dàt
тхылъыпI пакет, дзыо

-
ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
тхылъыпIэ пакет, дзыожъый

-
พลาสติก
plât-dhìk′
пластик

-
กระป๋อง
grà′-bhǎwng
консерв банк

-
กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
Iалъмэкъ

-
ถังไวน์
tǎng′-wai′
сэнэ шъондыр

-
ขวดไวน์
kùat-wai′
сэнэ бэшэрэб

-
กล่องไม้
glàwng-mái′
пхъэ ящык