дин     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

пасх, IутIыжь

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ

-

นางฟ้า
nang-fá
+

мэлэIич

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

тхьагъушъ, одыджынышху

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

библие

-

บิชอป
bì′-châwp
+

епископ

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

имурад къыдэхъунэу епIолIэн

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

буддизм

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

христианств

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

рождественскэ тын

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

рождественскэ ёлк

-

โบสถ์
bòt
+

чылыс

-

โลงศพ
long-sòp′
+

пхъэмбай

-

การสร้าง
gan-sâng
+

гъэпсыныр, шIыныр

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

хэIумэн

-

ภูต
pôot
+

джынапцIэ

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

тхьэ

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

индуизм (дин)

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

ислъам (дин)

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

иудаизм (дин)

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

медитацие

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

мумие ,хьадэгъугъ

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

бысылъымэн

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

пап (римскэ)

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

дыухьэ, тхьалъэIу

-

นักบวช
nák′-bùat
+

дин пащ

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

дин

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

тхьэм фэлэжьэныр

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

синагог

-

วัด
wát′
+

чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

къэ, бэны

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
пасх, IутIыжь

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ

-
นางฟ้า
nang-fá
мэлэIич

-
ระฆัง
rá′-kang′
тхьагъушъ, одыджынышху

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
библие

-
บิชอป
bì′-châwp
епископ

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
имурад къыдэхъунэу епIолIэн

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
буддизм

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
христианств

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
рождественскэ тын

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
рождественскэ ёлк

-
โบสถ์
bòt
чылыс

-
โลงศพ
long-sòp′
пхъэмбай

-
การสร้าง
gan-sâng
гъэпсыныр, шIыныр

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
хэIумэн

-
ภูต
pôot
джынапцIэ

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
тхьэ

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
индуизм (дин)

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ислъам (дин)

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
иудаизм (дин)

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
медитацие

-
มัมมี่
mam′-mêe
мумие ,хьадэгъугъ

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
бысылъымэн

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
пап (римскэ)

-
การภาวนา
gan-pao-na
дыухьэ, тхьалъэIу

-
นักบวช
nák′-bùat
дин пащ

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
дин

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
тхьэм фэлэжьэныр

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
синагог

-
วัด
wát′
чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху

-
สุสาน
sòo′-sǎn
къэ, бэны