архитектурэ     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

архитектур

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

пчэгу, тамбырыгу

-

โรงนา
rong-na
+

къакъыр

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

барокко

-

อิฐ
ìt′
+

псэолъэшI мыжъу

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

чырбыщ ун

-

สะพาน
sà′-pan
+

лъэмыдж

-

อาคาร
a-kan
+

унэ, псэуалъ

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

къэлэсэрай

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

чылыс шъхьаI

-

เสา
sǎo′
+

колонн кIэсэн

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

псэолъэшIыпIэ

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

купол, унэшъхьэ папцI

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

унэ Iуп

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

футбол стадион

-

ป้อม
bhâwm
+

пытапIэ, мыжъо къал

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

фронтон

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

къэлапчъ

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

фахверкэ ун

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

маяк, гъозэмыжъу

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

мыжъосынышху

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

мэщт

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

административнэ ун

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

унашъхьэ

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

зэхэкъутагъ

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

каркас, пкъы

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

небоскреб, унэбэзэтет

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

кIэшIэгъэ лъэмыдж

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

кафель

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
архитектур

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
пчэгу, тамбырыгу

-
โรงนา
rong-na
къакъыр

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
барокко

-
อิฐ
ìt′
псэолъэшI мыжъу

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
чырбыщ ун

-
สะพาน
sà′-pan
лъэмыдж

-
อาคาร
a-kan
унэ, псэуалъ

-
ปราสาท
bhra-sàt
къэлэсэрай

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
чылыс шъхьаI

-
เสา
sǎo′
колонн кIэсэн

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
псэолъэшIыпIэ

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
купол, унэшъхьэ папцI

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
унэ Iуп

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
футбол стадион

-
ป้อม
bhâwm
пытапIэ, мыжъо къал

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
фронтон

-
ประตู
bhrà′-dhoo
къэлапчъ

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
фахверкэ ун

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
маяк, гъозэмыжъу

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
мыжъосынышху

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
мэщт

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
обелиск

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
административнэ ун

-
หลังคา
lǎng′-ka
унашъхьэ

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
зэхэкъутагъ

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
каркас, пкъы

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
небоскреб, унэбэзэтет

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
кIэшIэгъэ лъэмыдж

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
кафель