къалэ     
Şehir

-

havaalanı +

аэропорт

-

apartman +

зыщыпсэухэрэ ун

-

banka +

тетIысхьапIэ

-

büyük şehir +

къэлэ ин, къэлэшхо

-

bisiklet yolu +

кушъхьэфэчъэ гъогу

-

tekne limanı +

къухьэуцупI

-

sermaye +

къэлэ шъхьаI

-

çan +

одыджын жъгъыу

-

mezarlık +

къэхалъ

-

sinema +

кинотеатр

-

şehir +

къалэ

-

şehir haritası +

къалэм икарт

-

suç +

бзэджэшIагъэ

-

gösteri +

демонстрацие

-

fuar +

ермэлыкъ

-

itfaiye +

мэшIогъэкIосэ куп

-

çeşme +

фонтан

-

çöp +

хэкIы

-

liman / liman +

къухьэуцупI

-

otel +

хьакIэщ

-

hidrant +

гидрант

-

dönüm noktası +

зыгъэгъуазэрэр

-

posta kutusu +

почтэ ящык

-

mahalle +

зэгъунэгъу

-

neon ışık +

неон остыгъ

-

gece kulübü +

чэщ клуб

-

eski şehir +

къэлэжъ

-

opera +

опер

-

park +

парк

-

bank +

паркым дэт тетIысхьапI

-

otopark +

уцупIэ чIыпI

-

telefon kulübesi +

телефон будк

-

posta kodu (ZIP) +

почтэ индекс

-

cezaevi +

хьапс

-

pub +

пивэшъуапI

-

manzara +

мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-

şehrin silueti +

горизонт, нэплъэгъу

-

sokak lambası +

гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-

turizm ofisi +

турис бюро, IофшIапI

-

kule +

башн, чэшъан

-

tünel +

туннель

-

araç +

зэрэзэращэрэ средств

-

köy +

къуаджэ

-

su kulesi +

псырыкIо башн, чэшъан

-
havaalanı
аэропорт

-
apartman
зыщыпсэухэрэ ун

-
banka
тетIысхьапIэ

-
büyük şehir
къэлэ ин, къэлэшхо

-
bisiklet yolu
кушъхьэфэчъэ гъогу

-
tekne limanı
къухьэуцупI

-
sermaye
къэлэ шъхьаI

-
çan
одыджын жъгъыу

-
mezarlık
къэхалъ

-
sinema
кинотеатр

-
şehir
къалэ

-
şehir haritası
къалэм икарт

-
suç
бзэджэшIагъэ

-
gösteri
демонстрацие

-
fuar
ермэлыкъ

-
itfaiye
мэшIогъэкIосэ куп

-
çeşme
фонтан

-
çöp
хэкIы

-
liman / liman
къухьэуцупI

-
otel
хьакIэщ

-
hidrant
гидрант

-
dönüm noktası
зыгъэгъуазэрэр

-
posta kutusu
почтэ ящык

-
mahalle
зэгъунэгъу

-
neon ışık
неон остыгъ

-
gece kulübü
чэщ клуб

-
eski şehir
къэлэжъ

-
opera
опер

-
park
парк

-
bank
паркым дэт тетIысхьапI

-
otopark
уцупIэ чIыпI

-
telefon kulübesi
телефон будк

-
posta kodu (ZIP)
почтэ индекс

-
cezaevi
хьапс

-
pub
пивэшъуапI

-
manzara
мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-
şehrin silueti
горизонт, нэплъэгъу

-
sokak lambası
гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-
turizm ofisi
турис бюро, IофшIапI

-
kule
башн, чэшъан

-
tünel
туннель

-
araç
зэрэзэращэрэ средств

-
köy
къуаджэ

-
su kulesi
псырыкIо башн, чэшъан