Iэдэ-уадэхэр     
Công cụ

-

mỏ neo

гъурз

-

các đe

сыджы

-

lưỡi (dao, kiếm)

шъэжъыяц, чаныц

-

tấm ván

пхъэмбгъу

-

bu lông

шынчатэ, гъучIрыгъачъ

-

dụng cụ mở nút chai

бэшэрэб шъхьэтех

-

cái chổi

пэнэ пхъэнкIыпхъ

-

cái xô

щалъ

-

dụng cụ mở đồ hộp

консервзэтех шъэжъый

-

dây xích

пшъэхъу

-

cưa chạy xích

пшэхъу пхъэх

-

lưỡi cưa tròn (đĩa)

пхъэх хъураем идиск

-

máy khoan

зэраубырыурэ станок

-

ống mềm tưới vườn

чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый

-

cái nạo

тхъунлъэ, къоетхъулъэ

-

búa

уатэ

-

bản lề

лъэтIэн

-

cái móc

къакъыщ, шIодзапI

-

cái thang

дэкIояпIэ, лъэуй

-

cái cân thư

почтэ щэчалъ

-

nam châm

гъучIытыгъужъ

-

cái bay

зэхэшIыхьагъэ

-

cái đinh (móng)

гъучIIун

-

cái kim

мастэ

-

đai ốc (êcu)

гайк, шынчатэ Iун

-

dao trộn (thuốc màu)

шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-

bảng pha màu (đệm kê)

ычIэгъ чIагъэуцорэ

-

cái chĩa

куахъо

-

cái kìm

Iадэ (пэпIуакI)

-

xe đẩy

ку цIыкIу, курэжъый

-

cái cào

пхъэIэбжъан

-

sự sửa chữa

гъэцэкIэжьыныр

-

dây thừng

кIапсэ

-

thước kẻ

линейк, хъахъэ

-

cái cưa

пхъэх

-

cái kéo

лэныст

-

đinh vít

джамбырыу

-

cái tuốc nơ vít

джамбырыугъаз

-

chỉ khâu

зэрэдэхэрэ Iудан

-

cái xẻng

къазгъыр

-

xa quay sợi

хъэцыкоефэкI

-

lò xo xoắn ốc

щэщхъан бзэ

-

suốt chỉ

пхъэтет

-

dây cáp thép

щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч

-

băng dính

епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент

-

đường ren

хэупкIыныр, хэбзыкIыныр

-

dụng cụ

Iэдэ-уад

-

hộp dụng cụ

Iэдэ-уадэмэ апае ящык

-

cái bay

шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-

thiết bị hàn

зэпызыгъэжъэрэ аппарат

-

xe cút kít

курэжъый

-

vỏ bào

пхъэупсаф

-

chìa vặn

гайкэ IункIыбз

-
mỏ neo
гъурз

-
các đe
сыджы

-
lưỡi (dao, kiếm)
шъэжъыяц, чаныц

-
tấm ván
пхъэмбгъу

-
bu lông
шынчатэ, гъучIрыгъачъ

-
dụng cụ mở nút chai
бэшэрэб шъхьэтех

-
cái chổi
пэнэ пхъэнкIыпхъ

-
bàn chải
щётк

-
cái xô
щалъ

-
cưa lưỡi tròn (đĩa)
диск пхъэх

-
dụng cụ mở đồ hộp
консервзэтех шъэжъый

-
dây xích
пшъэхъу

-
cưa chạy xích
пшэхъу пхъэх

-
cái đục
пцы

-
lưỡi cưa tròn (đĩa)
пхъэх хъураем идиск

-
máy khoan
зэраубырыурэ станок

-
xẻng hót rác
хэIалъ

-
ống mềm tưới vườn
чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый

-
cái nạo
тхъунлъэ, къоетхъулъэ

-
búa
уатэ

-
bản lề
лъэтIэн

-
cái móc
къакъыщ, шIодзапI

-
cái thang
дэкIояпIэ, лъэуй

-
cái cân thư
почтэ щэчалъ

-
nam châm
гъучIытыгъужъ

-
cái bay
зэхэшIыхьагъэ

-
cái đinh (móng)
гъучIIун

-
cái kim
мастэ

-
mạng (lưới)
хъытыу

-
đai ốc (êcu)
гайк, шынчатэ Iун

-
dao trộn (thuốc màu)
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-
bảng pha màu (đệm kê)
ычIэгъ чIагъэуцорэ

-
cái chĩa
куахъо

-
cái bào (xén)
пхъэпс

-
cái kìm
Iадэ (пэпIуакI)

-
xe đẩy
ку цIыкIу, курэжъый

-
cái cào
пхъэIэбжъан

-
sự sửa chữa
гъэцэкIэжьыныр

-
dây thừng
кIапсэ

-
thước kẻ
линейк, хъахъэ

-
cái cưa
пхъэх

-
cái kéo
лэныст

-
đinh vít
джамбырыу

-
cái tuốc nơ vít
джамбырыугъаз

-
chỉ khâu
зэрэдэхэрэ Iудан

-
cái xẻng
къазгъыр

-
xa quay sợi
хъэцыкоефэкI

-
lò xo xoắn ốc
щэщхъан бзэ

-
suốt chỉ
пхъэтет

-
dây cáp thép
щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч

-
băng dính
епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент

-
đường ren
хэупкIыныр, хэбзыкIыныр

-
dụng cụ
Iэдэ-уад

-
hộp dụng cụ
Iэдэ-уадэмэ апае ящык

-
cái bay
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-
các nhíp (cặp)
пинцет

-
cái ê tô (mỏ cặp)
дэкъац

-
thiết bị hàn
зэпызыгъэжъэрэ аппарат

-
xe cút kít
курэжъый

-
dây kim loại
чыдан

-
vỏ bào
пхъэупсаф

-
chìa vặn
гайкэ IункIыбз