зэпхыныгъ     
通讯

-

地址
dìzhǐ
+

адрес

-

字母表
zìmǔ biǎo
+

хьарыфылъ

-

录音电话
lùyīn diànhuà
+

автоответчик, джэуап къэзыт авто

-

天线
tiānxiàn
+

антеннэ

-

通话
tōnghuà
+

къеджэныгъ, къэщэныгъ

-

CD
CD
+

компакт-диск

-

通讯
tōngxùn
+

коммуникацие

-

保密性
bǎomì xìng
+

конфидециальн, шъэфы

-

连接
liánjiē
+

зэпхыныр, зэпышIэныр

-

讨论
tǎolùn
+

дискуссие, зэнэкъокъу

-

电子邮件
diànzǐ yóujiàn
+

электроннэ почт

-

聊天
liáotiān
+

техникэу зыфаер егъэгъотыгъэныр

-

快件
kuàijiàn
+

псынкIэу почтэмкIэ гъэхьын

-

传真机
chuánzhēn jī
+

факс

-

电影业
diànyǐng yè
+

киноиндустрие

-

字体
zìtǐ
+

шрифт

-

问候
wènhòu
+

шIуфэс

-

问候
wènhòu
+

сэлам

-

贺卡
hèkǎ
+

зэрэфэгушIорэ открытк

-

耳机
ěrjī
+

наушникхэр, тхьакIумэIулъхь

-

图标
túbiāo
+

пиктограмм

-

信息
xìnxī
+

къэбар

-

互联网
hùliánwǎng
+

интернет, дунэе хъытыу

-

采访
cǎifǎng
+

интервью

-

键盘
jiànpán
+

клавиатур

-

字母
zìmǔ
+

хьарыф

-


xìn
+

письмэ, тхыгъэ

-

杂志
zázhì
+

сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал

-

媒介
méijiè
+

къэбар угъоин амалхэр

-

麦克风
màikèfēng
+

микрофон

-

手机
shǒujī
+

джыбэ телефон

-

调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
+

модем

-

显示器
xiǎnshìqì
+

монитор

-

鼠标垫
shǔbiāo diàn
+

мышкэм пай алрэгъу цIыкIу

-

新闻
xīnwén
+

къэбарыкIэхэр

-

报纸
bàozhǐ
+

гъэзет

-

噪音
zàoyīn
+

бырсыр

-

笔记
bǐjì
+

записк, тхыгъэ

-

卡片
kǎpiàn
+

тхыгъэ

-

公用电话
gōngyòng diànhuà
+

телефон-автомат

-

照片
zhàopiàn
+

карт

-

相册
xiàngcè
+

картхэр зыдэт альбом

-

风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
+

открытк

-

邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
+

почтэ ящык

-

收音机
shōuyīnjī
+

радио

-

接收器
jiēshōu qì
+

телефон трубк

-

遥控器
yáokòng qì
+

чыжьэу щытэу зыгорэ зэрагъэIорышIэрэ Iэмэ-псым

-

卫星
wèixīng
+

спутник

-

屏幕
píngmù
+

экран

-

牌子
páizi
+

тамыгъэ

-

签名
qiānmíng
+

IэпэкIадз

-

智能手机
zhìnéng shǒujī
+

смартфон

-

扬声器
yángshēngqì
+

динамик

-

邮票
yóupiào
+

почтэ марк

-

信纸
xìnzhǐ
+

почтэ тхьап

-

电话
diànhuà
+

телефон тео макъ

-

电话交谈
diànhuàjiāotán
+

телефон зэдэгущыIэгъу

-

电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
+

телекамер

-

文本
wénběn
+

текст

-

电视
diànshì
+

телевизор

-

录像带
lùxiàngdài
+

видеокассет

-

对讲机
duìjiǎngjī
+

рацие

-

网页
wǎngyè
+

веб-нэкIубгъу

-


+

гущыI

-
地址
dìzhǐ
адрес

-
字母表
zìmǔ biǎo
хьарыфылъ

-
录音电话
lùyīn diànhuà
автоответчик, джэуап къэзыт авто

-
天线
tiānxiàn
антеннэ

-
通话
tōnghuà
къеджэныгъ, къэщэныгъ

-
CD
CD
компакт-диск

-
通讯
tōngxùn
коммуникацие

-
保密性
bǎomì xìng
конфидециальн, шъэфы

-
连接
liánjiē
зэпхыныр, зэпышIэныр

-
讨论
tǎolùn
дискуссие, зэнэкъокъу

-
电子邮件
diànzǐ yóujiàn
электроннэ почт

-
聊天
liáotiān
техникэу зыфаер егъэгъотыгъэныр

-
快件
kuàijiàn
псынкIэу почтэмкIэ гъэхьын

-
传真机
chuánzhēn jī
факс

-
电影业
diànyǐng yè
киноиндустрие

-
字体
zìtǐ
шрифт

-
问候
wènhòu
шIуфэс

-
问候
wènhòu
сэлам

-
贺卡
hèkǎ
зэрэфэгушIорэ открытк

-
耳机
ěrjī
наушникхэр, тхьакIумэIулъхь

-
图标
túbiāo
пиктограмм

-
信息
xìnxī
къэбар

-
互联网
hùliánwǎng
интернет, дунэе хъытыу

-
采访
cǎifǎng
интервью

-
键盘
jiànpán
клавиатур

-
字母
zìmǔ
хьарыф

-

xìn
письмэ, тхыгъэ

-
杂志
zázhì
сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал

-
媒介
méijiè
къэбар угъоин амалхэр

-
麦克风
màikèfēng
микрофон

-
手机
shǒujī
джыбэ телефон

-
调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
модем

-
显示器
xiǎnshìqì
монитор

-
鼠标垫
shǔbiāo diàn
мышкэм пай алрэгъу цIыкIу

-
新闻
xīnwén
къэбарыкIэхэр

-
报纸
bàozhǐ
гъэзет

-
噪音
zàoyīn
бырсыр

-
笔记
bǐjì
записк, тхыгъэ

-
卡片
kǎpiàn
тхыгъэ

-
公用电话
gōngyòng diànhuà
телефон-автомат

-
照片
zhàopiàn
карт

-
相册
xiàngcè
картхэр зыдэт альбом

-
风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
открытк

-
邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
почтэ ящык

-
收音机
shōuyīnjī
радио

-
接收器
jiēshōu qì
телефон трубк

-
遥控器
yáokòng qì
чыжьэу щытэу зыгорэ зэрагъэIорышIэрэ Iэмэ-псым

-
卫星
wèixīng
спутник

-
屏幕
píngmù
экран

-
牌子
páizi
тамыгъэ

-
签名
qiānmíng
IэпэкIадз

-
智能手机
zhìnéng shǒujī
смартфон

-
扬声器
yángshēngqì
динамик

-
邮票
yóupiào
почтэ марк

-
信纸
xìnzhǐ
почтэ тхьап

-
电话
diànhuà
телефон тео макъ

-
电话交谈
diànhuàjiāotán
телефон зэдэгущыIэгъу

-
电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
телекамер

-
文本
wénběn
текст

-
电视
diànshì
телевизор

-
录像带
lùxiàngdài
видеокассет

-
对讲机
duìjiǎngjī
рацие

-
网页
wǎngyè
веб-нэкIубгъу

-


гущыI