сэнэхьатхэр     
职业

-

建筑师
jiànzhú shī

архитектор

-

宇航员
yǔháng yuán

астронавт

-

理发师
lǐfǎ shī

парекмахер

-

官僚
guānliáo

бюрократ

-

出差
chūchāi

IофшIапIэм (ипащэ) уиIофтэн

-

商人
shāngrén

предприниматель

-

屠夫
túfū

къэсапышI

-

同事
tóngshì

Iоф дэзышIэрэр

-

厨师
chúshī

пщэрыхьакIо

-

牛仔
niúzǎi

ковбой, Iахъо

-

侦探
zhēntàn

детектив

-

博士
bóshì

доктор

-

电工
diàngōng

электрик

-

消防员
xiāofáng yuán

мэшIогъэкIуас

-

渔夫
yúfū

пцэжъыяш

-

足球运动员
zúqiú yùndòngyuán

футболист, лъэпэиф ешIаку

-

歹徒
dǎitú

хъункIакIо

-

园丁
yuándīng

садлэжь, чъыгхатэлэжь

-

吉他手
jítā shǒu

гитарист

-

法官
fǎguān

судья, хьыкумышI

-

皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán

къошъо псыгъо цIыкIу зезыфэрэр

-

马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu

чыжьэу чъэхэрэм ахэтыр, марофон кэчъакIу

-

尼姑
nígū

тхьэгъушъэрыпсэу бзылъфыгъ

-

职业
zhíyè

сэнэхьат

-

眼镜商
yǎnjìng shāng

оптик, нэгъунджэшI

-

画家
huà jiā

сурэтышI

-

报童
bàotóng

гъэзетзехь

-

海盗
hǎidào

хым тет хъункIакIу

-

警察
jǐngchá

полицей

-

搬运工
bānyùn gōng

хьылъэзехь

-

囚犯
qiúfàn

хьапсэдэс

-

秘书
mìshū

секретарь

-

间谍
jiàndié

шпион, шъэф дэуаш

-

老师
lǎoshī

кIэлэегъадж

-

小偷
xiǎotōu

тыгъуакIо

-

卡车司机
kǎchē sījī

хьылъэзещэ машинэр зэзыфэрэр

-

失业
shīyè

Iоф зимыIэр, IофшIнынчъэ

-

门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng

шхьангъупчъэтхьэкIакIу

-

工作
gōngzuò

IофшIэн

-

工人
gōngrén

IофышI, лъэжьакIо

-
建筑师
jiànzhú shī
архитектор

-
宇航员
yǔháng yuán
астронавт

-
理发师
lǐfǎ shī
парекмахер

-
铁匠
tiějiàng
гъукIэ

-
拳击手
quánjí shǒu
боксер

-
斗牛士
dòuniú shì
тореодор

-
官僚
guānliáo
бюрократ

-
出差
chūchāi
IофшIапIэм (ипащэ) уиIофтэн

-
商人
shāngrén
предприниматель

-
屠夫
túfū
къэсапышI

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
автомеханик

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
плъакIо

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
пхъэнкIакIо

-
小丑
xiǎochǒu
клоун

-
同事
tóngshì
Iоф дэзышIэрэр

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
дирижёр

-
厨师
chúshī
пщэрыхьакIо

-
牛仔
niúzǎi
ковбой, Iахъо

-
牙医
yáyī
цашIэ

-
侦探
zhēntàn
детектив

-
潜水员
qiánshuǐyuán
водолаз

-
医生
yīshēng
врач

-
博士
bóshì
доктор

-
电工
diàngōng
электрик

-
女学生
nǚ xuéshēng
еджакIо

-
消防员
xiāofáng yuán
мэшIогъэкIуас

-
渔夫
yúfū
пцэжъыяш

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
футболист, лъэпэиф ешIаку

-
歹徒
dǎitú
хъункIакIо

-
园丁
yuándīng
садлэжь, чъыгхатэлэжь

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
гольф ешIакIу

-
吉他手
jítā shǒu
гитарист

-
猎人
lièrén
шакIо

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
декоратор

-
法官
fǎguān
судья, хьыкумышI

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
къошъо псыгъо цIыкIу зезыфэрэр

-
魔术师
móshù shī
уды, маг

-
男学生
nán xuéshēng
еджакIу

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
чыжьэу чъэхэрэм ахэтыр, марофон кэчъакIу

-
音乐家
yīnyuè jiā
музыкант

-
尼姑
nígū
тхьэгъушъэрыпсэу бзылъфыгъ

-
职业
zhíyè
сэнэхьат

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
окулист

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
оптик, нэгъунджэшI

-
画家
huà jiā
сурэтышI

-
报童
bàotóng
гъэзетзехь

-
摄影师
shèyǐng shī
фотограф

-
海盗
hǎidào
хым тет хъункIакIу

-
水管工
shuǐguǎn gōng
сантехник

-
警察
jǐngchá
полицей

-
搬运工
bānyùn gōng
хьылъэзехь

-
囚犯
qiúfàn
хьапсэдэс

-
秘书
mìshū
секретарь

-
间谍
jiàndié
шпион, шъэф дэуаш

-
外科医生
wàikē yīshēng
хирург

-
老师
lǎoshī
кIэлэегъадж

-
小偷
xiǎotōu
тыгъуакIо

-
卡车司机
kǎchē sījī
хьылъэзещэ машинэр зэзыфэрэр

-
失业
shīyè
Iоф зимыIэр, IофшIнынчъэ

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
шхынзехъ

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
шхьангъупчъэтхьэкIакIу

-
工作
gōngzuò
IофшIэн

-
工人
gōngrén
IофышI, лъэжьакIо