дин     
宗教

-

复活节
fùhuó jié
+

пасх, IутIыжь

-

复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
+

пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ

-

天使
tiānshǐ
+

мэлэIич

-


zhōng
+

тхьагъушъ, одыджынышху

-

圣经
shèngjīng
+

библие

-

主教
zhǔjiào
+

епископ

-

祝福
zhùfú
+

имурад къыдэхъунэу епIолIэн

-

佛教
fójiào
+

буддизм

-

基督教
jī dū jiào
+

христианств

-

圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
+

рождественскэ тын

-

圣诞树
shèngdànshù
+

рождественскэ ёлк

-

教会
jiàohuì
+

чылыс

-

棺材
guāncai
+

пхъэмбай

-

作品
zuòpǐn
+

гъэпсыныр, шIыныр

-

十字架
shízìjià
+

хэIумэн

-

魔鬼
móguǐ
+

джынапцIэ

-


shén
+

тхьэ

-

印度教
yìndùjiào
+

индуизм (дин)

-

伊斯兰教
yīsīlán jiào
+

ислъам (дин)

-

犹太教
yóutàijiào
+

иудаизм (дин)

-

冥想
míngxiǎng
+

медитацие

-

木乃伊
mùnǎiyī
+

мумие ,хьадэгъугъ

-

穆斯林
mùsīlín
+

бысылъымэн

-

教皇
jiàohuáng
+

пап (римскэ)

-

祈祷
qídǎo
+

дыухьэ, тхьалъэIу

-

牧师
mùshī
+

дин пащ

-

宗教
zōngjiào
+

дин

-

礼拜
lǐbài
+

тхьэм фэлэжьэныр

-

犹太教堂
yóutài jiàotáng
+

синагог

-

寺庙
sìmiào
+

чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху

-


+

къэ, бэны

-
复活节
fùhuó jié
пасх, IутIыжь

-
复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ

-
天使
tiānshǐ
мэлэIич

-

zhōng
тхьагъушъ, одыджынышху

-
圣经
shèngjīng
библие

-
主教
zhǔjiào
епископ

-
祝福
zhùfú
имурад къыдэхъунэу епIолIэн

-
佛教
fójiào
буддизм

-
基督教
jī dū jiào
христианств

-
圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
рождественскэ тын

-
圣诞树
shèngdànshù
рождественскэ ёлк

-
教会
jiàohuì
чылыс

-
棺材
guāncai
пхъэмбай

-
作品
zuòpǐn
гъэпсыныр, шIыныр

-
十字架
shízìjià
хэIумэн

-
魔鬼
móguǐ
джынапцIэ

-

shén
тхьэ

-
印度教
yìndùjiào
индуизм (дин)

-
伊斯兰教
yīsīlán jiào
ислъам (дин)

-
犹太教
yóutàijiào
иудаизм (дин)

-
冥想
míngxiǎng
медитацие

-
木乃伊
mùnǎiyī
мумие ,хьадэгъугъ

-
穆斯林
mùsīlín
бысылъымэн

-
教皇
jiàohuáng
пап (римскэ)

-
祈祷
qídǎo
дыухьэ, тхьалъэIу

-
牧师
mùshī
дин пащ

-
宗教
zōngjiào
дин

-
礼拜
lǐbài
тхьэм фэлэжьэныр

-
犹太教堂
yóutài jiàotáng
синагог

-
寺庙
sìmiào
чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху

-


къэ, бэны