къалэ     
城市

-

机场
jīchǎng
+

аэропорт

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

зыщыпсэухэрэ ун

-

长椅
cháng yǐ
+

тетIысхьапIэ

-

大城市
dà chéngshì
+

къэлэ ин, къэлэшхо

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

кушъхьэфэчъэ гъогу

-

船港
chuán gǎng
+

къухьэуцупI

-

首都
shǒudū
+

къэлэ шъхьаI

-

钟琴
zhōng qín
+

одыджын жъгъыу

-

墓地
mùdì
+

къэхалъ

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

кинотеатр

-

城市
chéngshì
+

къалэ

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

къалэм икарт

-

犯罪
fànzuì
+

бзэджэшIагъэ

-

游行
yóuxíng
+

демонстрацие

-

博览会
bólǎnhuì
+

ермэлыкъ

-

消防队
xiāofáng duì
+

мэшIогъэкIосэ куп

-

喷泉
pēnquán
+

фонтан

-

垃圾
lè sè
+

хэкIы

-

港口
gǎngkǒu
+

къухьэуцупI

-

酒店
jiǔdiàn
+

хьакIэщ

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

гидрант

-

标志
biāozhì
+

зыгъэгъуазэрэр

-

邮箱
yóuxiāng
+

почтэ ящык

-

邻里
línlǐ
+

зэгъунэгъу

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

неон остыгъ

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

чэщ клуб

-

老城区
lǎo chéngqū
+

къэлэжъ

-

歌剧
gējù
+

опер

-

公园
gōngyuán
+

парк

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

паркым дэт тетIысхьапI

-

停车场
tíngchē chǎng
+

уцупIэ чIыпI

-

电话亭
diànhuàtíng
+

телефон будк

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

почтэ индекс

-

监狱
jiānyù
+

хьапс

-

酒馆
jiǔguǎn
+

пивэшъуапI

-

景点
jǐngdiǎn
+

мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-

地平线
dìpíngxiàn
+

горизонт, нэплъэгъу

-

路灯
lùdēng
+

гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

турис бюро, IофшIапI

-


+

башн, чэшъан

-

隧道
suìdào
+

туннель

-

车辆
chēliàng
+

зэрэзэращэрэ средств

-


cūn
+

къуаджэ

-

水塔
shuǐtǎ
+

псырыкIо башн, чэшъан

-
机场
jīchǎng
аэропорт

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
зыщыпсэухэрэ ун

-
长椅
cháng yǐ
тетIысхьапIэ

-
大城市
dà chéngshì
къэлэ ин, къэлэшхо

-
自行车道
zìxíngchē dào
кушъхьэфэчъэ гъогу

-
船港
chuán gǎng
къухьэуцупI

-
首都
shǒudū
къэлэ шъхьаI

-
钟琴
zhōng qín
одыджын жъгъыу

-
墓地
mùdì
къэхалъ

-
电影院
diànyǐngyuàn
кинотеатр

-
城市
chéngshì
къалэ

-
城市地图
chéngshì dìtú
къалэм икарт

-
犯罪
fànzuì
бзэджэшIагъэ

-
游行
yóuxíng
демонстрацие

-
博览会
bólǎnhuì
ермэлыкъ

-
消防队
xiāofáng duì
мэшIогъэкIосэ куп

-
喷泉
pēnquán
фонтан

-
垃圾
lè sè
хэкIы

-
港口
gǎngkǒu
къухьэуцупI

-
酒店
jiǔdiàn
хьакIэщ

-
消防栓
xiāofáng shuān
гидрант

-
标志
biāozhì
зыгъэгъуазэрэр

-
邮箱
yóuxiāng
почтэ ящык

-
邻里
línlǐ
зэгъунэгъу

-
霓虹灯
níhóngdēng
неон остыгъ

-
夜总会
yèzǒnghuì
чэщ клуб

-
老城区
lǎo chéngqū
къэлэжъ

-
歌剧
gējù
опер

-
公园
gōngyuán
парк

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
паркым дэт тетIысхьапI

-
停车场
tíngchē chǎng
уцупIэ чIыпI

-
电话亭
diànhuàtíng
телефон будк

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
почтэ индекс

-
监狱
jiānyù
хьапс

-
酒馆
jiǔguǎn
пивэшъуапI

-
景点
jǐngdiǎn
мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-
地平线
dìpíngxiàn
горизонт, нэплъэгъу

-
路灯
lùdēng
гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
турис бюро, IофшIапI

-


башн, чэшъан

-
隧道
suìdào
туннель

-
车辆
chēliàng
зэрэзэращэрэ средств

-

cūn
къуаджэ

-
水塔
shuǐtǎ
псырыкIо башн, чэшъан