щэфэн     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

хьалъыгъу гъэжъапI

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

штрих-код

-

书店
shūdiàn
+

тхылъыщэ тучан

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

кафе

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

аптек, Iэзэгъу уцщапI

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

химчистк, химгъэкъабз

-

花店
huā diàn
+

къэгъэгъэщэ тучан

-

礼物
lǐwù
+

шIухьафтын

-

市场
shìchǎng
+

бэдзэр

-

商场
shāngchǎng
+

бэдзэр бгъагъ

-

书报亭
shū bàotíng
+

гъазет киоск, гъэзетщапI

-

药店
yàodiàn
+

Iэзэгъу уц гъэхьазырыпI

-

邮局
yóujú
+

почтамт

-

陶器
táoqì
+

къошын гъэжъапI

-

出售
chūshòu
+

щэн

-


diàn
+

тучан

-

购物
gòuwù
+

щэфын

-

购物袋
gòuwù dài
+

щэфыгъэмэ апае Iалъмэкъ

-

购物篮
gòuwù lán
+

щэфэн мат

-

购物车
gòuwù chē
+

щэфэн курэжьый

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

тучанхэр къэкIухьан

-
面包店
miànbāo diàn
хьалъыгъу гъэжъапI

-
条形码
tiáoxíngmǎ
штрих-код

-
书店
shūdiàn
тхылъыщэ тучан

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
кафе

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
аптек, Iэзэгъу уцщапI

-
干洗店
gānxǐ diàn
химчистк, химгъэкъабз

-
花店
huā diàn
къэгъэгъэщэ тучан

-
礼物
lǐwù
шIухьафтын

-
市场
shìchǎng
бэдзэр

-
商场
shāngchǎng
бэдзэр бгъагъ

-
书报亭
shū bàotíng
гъазет киоск, гъэзетщапI

-
药店
yàodiàn
Iэзэгъу уц гъэхьазырыпI

-
邮局
yóujú
почтамт

-
陶器
táoqì
къошын гъэжъапI

-
出售
chūshòu
щэн

-

diàn
тучан

-
购物
gòuwù
щэфын

-
购物袋
gòuwù dài
щэфыгъэмэ апае Iалъмэкъ

-
购物篮
gòuwù lán
щэфэн мат

-
购物车
gòuwù chē
щэфэн курэжьый

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
тучанхэр къэкIухьан