Abstrakte terme     
Abstract terms

-
administration
administrasie

-
advertising
advertensie

-
arrow
pyl

-
ban
verbod

-
career
loopbaan

-
center
middel

-
choice
verkiesing

-
collaboration
samewerking

-
color
kleur

-
contact
kontak

-
danger
gevaar

-
declaration of love
liefdesverklaring

-
decline
agteruitgang

-
definition
definisie

-
difference
verskil

-
difficulty
moeilikheid

-
direction
rigting

-
discovery
ontdekking

-
disorder
wanorde

-
distance
verte

-
distance
afstand

-
diversity
verskeidenheid

-
effort
moeite

-
exploration
verkenning

-
fall
val

-
force
krag

-
fragrance
geur

-
freedom
vryheid

-
ghost
spook

-
half
helfte

-
height
hoogte

-
help
hulp

-
hiding place
skuilplek

-
homeland
tuisland

-
hygiene
higiëne

-
idea
idee

-
illusion
illusie

-
imagination
verbeelding

-
intelligence
intelligensie

-
invitation
uitnodiging

-
justice
geregtigheid

-
light
lig

-
look
kyk

-
loss
verlies

-
magnification
vergroting

-
mistake
fout

-
murder
moord

-
nation
nasie

-
novelty
nuwigheid

-
option
opsie

-
patience
geduld

-
planning
beplanning

-
problem
probleem

-
protection
beskerming

-
reflection
refleksie

-
republic
republiek

-
risk
risiko

-
safety
veiligheid

-
secret
geheim

-
sex
geslag

-
shadow
skaduwee

-
size
grootte

-
solidarity
solidariteit

-
success
sukses

-
support
ondersteuning

-
tradition
tradisie

-
weight
gewig