Abstrakte terme     
Апстрактни поими

-

пад
pad

agteruitgang

-
администрација
administraciJa
administrasie

-
рекламирање
reklamiranje
advertensie

-
стрела
strela
pyl

-
забрана
zabrana
verbod

-
кариера
kariera
loopbaan

-
центар
centar
middel

-
избор
izbor
verkiesing

-
соработка
sorabotka
samewerking

-
боја
boJa
kleur

-
контакт
kontakt
kontak

-
опасност
opasnost
gevaar

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
liefdesverklaring

-
пад
pad
agteruitgang

-
дефиниција
definiciJa
definisie

-
разлика
razlika
verskil

-
тешкотија
teškotiJa
moeilikheid

-
насока
nasoka
rigting

-
откритие
otkritie
ontdekking

-
неред
nered
wanorde

-
растојание
rastoJanie
verte

-
растојание
rastoJanie
afstand

-
разновидност
raznovidnost
verskeidenheid

-
напор
napor
moeite

-
истражување
istražuvanje
verkenning

-
пад
pad
val

-
сила
sila
krag

-
мирис
miris
geur

-
слобода
sloboda
vryheid

-
дух
duh
spook

-
половина
polovina
helfte

-
висина
visina
hoogte

-
помош
pomoš
hulp

-
место за криење
mesto za krienje
skuilplek

-
татковина
tatkovina
tuisland

-
хигиена
higiena
higiëne

-
идеја
ideJa
idee

-
илузија
iluziJa
illusie

-
имагинација
imaginaciJa
verbeelding

-
интелигенција
inteligenciJa
intelligensie

-
покана
pokana
uitnodiging

-
правда
pravda
geregtigheid

-
светлина
svetlina
lig

-
изглед
izgled
kyk

-
загуба
zaguba
verlies

-
зголемување
zgolemuvanje
vergroting

-
грешка
greška
fout

-
убиство
ubistvo
moord

-
нација
naciJa
nasie

-
новост
novost
nuwigheid

-
опција
opciJa
opsie

-
трпение
trpenie
geduld

-
планирање
planiranje
beplanning

-
проблем
problem
probleem

-
заштита
zaštita
beskerming

-
одраз
odraz
refleksie

-
република
republika
republiek

-
ризик
rizik
risiko

-
безбедност
bezbednost
veiligheid

-
тајна
taJna
geheim

-
пол
pol
geslag

-
сенка
senka
skaduwee

-
големина
golemina
grootte

-
солидарност
solidarnost
solidariteit

-
успех
uspeh
sukses

-
поддршка
poddrška
ondersteuning

-
традиција
tradiciJa
tradisie

-
тежина
težina
gewig