Tegnologie     
เทคโนโลยี

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
lugpomp

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
lugfoto

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
wiellaer

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
battery

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
fietsketting

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
kabel

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
kabelhaspel

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
kamera

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
kasset

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
laaier

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
kajuit

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
tandrat

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
kombinasieslot

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
komper / rekenaar

-
เครน
krayn
hyskraan

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
tafelrekenaar

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
boorplatform

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
skyfaandrywer

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
elektriese motor

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
energie

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
graafmasjien

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
faksmasjien

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
filmkamera

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
slapskyf

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
veiligheidsbril

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
hardeskyf

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
stuurstok

-
ปุ่ม
bhòom′
sleutel

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
landing

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
skootrekenaar

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
grassnyer

-
เลนส์
layn
lens

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
masjien

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
skipskroef

-
เหมือง
měuang
myn

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
meervoudige muurprop

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
drukker

-
โปรแกรม
bhroh-græm
program

-
ใบพัด
bai′-pát′
skroef

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
pomp

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
platespeler

-
รีโมท
ree-môt
afstandbeheerder

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
satellietantenne

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
naaimasjien

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
skyfiefilm

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
sontegnologie

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
pendeltuig

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
stoomroller

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
veringstelsel

-
สวิทช์
sà′-wít′
skakelaar

-
เทปวัด
tâyp-wát′
maatband

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
tegnologie

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefoon

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
telefotolens

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
teleskoop

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
USB Flash drywer

-
วาล์ว
waw
klep

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
videokamera

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
potensiaalverskil

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
waterwiel

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
windturbine

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
windmeule