Абстрактни понятия     
Апстрактни поими

-

стрела
strela

стрелка

-

соработка
sorabotka

сътрудничество

-

изјава на љубов
izJava na ljubov

любовно признание

-

пад
pad

разруха

-

дефиниција
definiciJa

определение

-

неред
nered

бъркотия

-

напор
napor

усилие

-

пад
pad

падане

-

мирис
miris

аромат

-

дух
duh

призрак

-

висина
visina

височина

-

интелигенција
inteligenciJa

интелигентност

-

правда
pravda

правосъдие

-

изглед
izgled

външен вид

-

убиство
ubistvo

убийство

-

опција
opciJa

възможност

-

трпение
trpenie

търпение

-

одраз
odraz

отражение

-

безбедност
bezbednost

безопасност

-
администрација
administraciJa
администрация

-
рекламирање
reklamiranje
реклама

-
стрела
strela
стрелка

-
забрана
zabrana
забрана

-
кариера
kariera
кариера

-
центар
centar
център

-
избор
izbor
избор

-
соработка
sorabotka
сътрудничество

-
боја
boJa
цвят

-
контакт
kontakt
контакт

-
опасност
opasnost
опасност

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
любовно признание

-
пад
pad
разруха

-
дефиниција
definiciJa
определение

-
разлика
razlika
разлика

-
тешкотија
teškotiJa
трудност

-
насока
nasoka
посока

-
откритие
otkritie
откритие

-
неред
nered
бъркотия

-
растојание
rastoJanie
далечина

-
растојание
rastoJanie
разстояние

-
разновидност
raznovidnost
разнообразие

-
напор
napor
усилие

-
истражување
istražuvanje
проучване

-
пад
pad
падане

-
сила
sila
сила

-
мирис
miris
аромат

-
слобода
sloboda
свобода

-
дух
duh
призрак

-
половина
polovina
половина

-
висина
visina
височина

-
помош
pomoš
помощ

-
место за криење
mesto za krienje
скривалище

-
татковина
tatkovina
родина

-
хигиена
higiena
хигиена

-
идеја
ideJa
идея

-
илузија
iluziJa
илюзия

-
имагинација
imaginaciJa
въображение

-
интелигенција
inteligenciJa
интелигентност

-
покана
pokana
покана

-
правда
pravda
правосъдие

-
светлина
svetlina
светлина

-
изглед
izgled
външен вид

-
загуба
zaguba
загуба

-
зголемување
zgolemuvanje
увеличение

-
грешка
greška
грешка

-
убиство
ubistvo
убийство

-
нација
naciJa
нация

-
новост
novost
новост

-
опција
opciJa
възможност

-
трпение
trpenie
търпение

-
планирање
planiranje
планиране

-
проблем
problem
проблем

-
заштита
zaštita
защита

-
одраз
odraz
отражение

-
република
republika
република

-
ризик
rizik
риск

-
безбедност
bezbednost
безопасност

-
тајна
taJna
тайна

-
пол
pol
пол

-
сенка
senka
сянка

-
големина
golemina
размер

-
солидарност
solidarnost
солидарност

-
успех
uspeh
успех

-
поддршка
poddrška
подкрепа

-
традиција
tradiciJa
традиция

-
тежина
težina
тегло