Технология     
เทคโนโลยี

-

ปั๊มลม
bhám′-lom′

въздушна помпа

-

ไดรฟ์
dai′-rá′

дисково устройство

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha

многоконтактен щепсел

-

รีโมท
ree-môt

дистанционно управление

-

สวิทช์
sà′-wít′

превключвател

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
въздушна помпа

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
аероснимка

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
сачмен лагер

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
батерия

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
верига на велосипед

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
кабел

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
макара

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
фотоапарат

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
касета

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
зарядно устройство

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
пилотска кабина

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
зъбно колело

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
катинар

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
компютър

-
เครน
krayn
кран

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
работен плот

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
сондажна платформа

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
дисково устройство

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
електродвигател

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
енергия

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
багер

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
филмова камера

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
дискета

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
защитни очила

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
твърд диск

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
джойстик

-
ปุ่ม
bhòom′
клавиш

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
кацане

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
лаптоп

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
косачка

-
เลนส์
layn
обектив

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
машина

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
витло на кораб

-
เหมือง
měuang
мина

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
многоконтактен щепсел

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
принтер

-
โปรแกรม
bhroh-græm
програма

-
ใบพัด
bai′-pát′
витло

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
помпа

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
грамофон

-
รีโมท
ree-môt
дистанционно управление

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
робот

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
сателитна антена

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
шевна машина

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
диафилм

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
слънчева технология

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
космическа совалка

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
парен валяк

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
окачване

-
สวิทช์
sà′-wít′
превключвател

-
เทปวัด
tâyp-wát′
рулетка

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
технология

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефон

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
телеобектив

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телескоп

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
флаш памет

-
วาล์ว
waw
вентил

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
видеокамера

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
напрежение

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
водно колело

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
вятърна турбина

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
вятърна мелница