Град     
เมือง

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn

неонова светлина

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′

превозно средство

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
летище

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
блок

-
ม้านั่ง
má-nâng′
пейка

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
голям град

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
велосипедна пътека

-
ท่าเรือ
tâ-reua
пристанище

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
столица

-
ระฆัง
rá′-kang′
камбанария

-
สุสาน
sòo′-sǎn
гробище

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
кино

-
เมือง
meuang
град

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
карта на града

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
престъпление

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
демонстрация

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
панаир

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
противопожарна служба

-
น้ำพุ
nám-póo′
фонтан

-
ขยะ
kà′-yà′
боклук

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
пристанище

-
โรงแรม
rong-ræm
хотел

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
пожарен кран

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
забележителност

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
пощенска кутия

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
квартал

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
неонова светлина

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
нощен клуб

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
стар град

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
опера

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
парк

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
пейка в парк

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
паркинг

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
телефонна кабина

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
пощенски код

-
คุก
kóok′
затвор

-
ผับ
pàp′
кръчма

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
забележителности

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
хоризонт

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
улична лампа

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
туристическо бюро

-
หอคอย
hǎw-kawy
кула

-
อุโมงค์
òo′-mong
тунел

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
превозно средство

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
село

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
водна кула