Град     
城市

-

机场
jīchǎng

летище

-

大城市
dà chéngshì

голям град

-

自行车道
zìxíngchē dào

велосипедна пътека

-

船港
chuán gǎng

пристанище

-

首都
shǒudū

столица

-

钟琴
zhōng qín

камбанария

-

墓地
mùdì

гробище

-

城市地图
chéngshì dìtú

карта на града

-

犯罪
fànzuì

престъпление

-

游行
yóuxíng

демонстрация

-

消防队
xiāofáng duì

противопожарна служба

-

喷泉
pēnquán

фонтан

-

垃圾
lè sè

боклук

-

港口
gǎngkǒu

пристанище

-

消防栓
xiāofáng shuān

пожарен кран

-

标志
biāozhì

забележителност

-

邮箱
yóuxiāng

пощенска кутия

-

邻里
línlǐ

квартал

-

霓虹灯
níhóngdēng

неонова светлина

-

夜总会
yèzǒnghuì

нощен клуб

-

歌剧
gējù

опера

-

电话亭
diànhuàtíng

телефонна кабина

-

监狱
jiānyù

затвор

-

酒馆
jiǔguǎn

кръчма

-

景点
jǐngdiǎn

забележителности

-

路灯
lùdēng

улична лампа

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì

туристическо бюро

-


кула

-

车辆
chēliàng

превозно средство

-


cūn

село

-

水塔
shuǐtǎ

водна кула

-
机场
jīchǎng
летище

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
блок

-
长椅
cháng yǐ
пейка

-
大城市
dà chéngshì
голям град

-
自行车道
zìxíngchē dào
велосипедна пътека

-
船港
chuán gǎng
пристанище

-
首都
shǒudū
столица

-
钟琴
zhōng qín
камбанария

-
墓地
mùdì
гробище

-
电影院
diànyǐngyuàn
кино

-
城市
chéngshì
град

-
城市地图
chéngshì dìtú
карта на града

-
犯罪
fànzuì
престъпление

-
游行
yóuxíng
демонстрация

-
博览会
bólǎnhuì
панаир

-
消防队
xiāofáng duì
противопожарна служба

-
喷泉
pēnquán
фонтан

-
垃圾
lè sè
боклук

-
港口
gǎngkǒu
пристанище

-
酒店
jiǔdiàn
хотел

-
消防栓
xiāofáng shuān
пожарен кран

-
标志
biāozhì
забележителност

-
邮箱
yóuxiāng
пощенска кутия

-
邻里
línlǐ
квартал

-
霓虹灯
níhóngdēng
неонова светлина

-
夜总会
yèzǒnghuì
нощен клуб

-
老城区
lǎo chéngqū
стар град

-
歌剧
gējù
опера

-
公园
gōngyuán
парк

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
пейка в парк

-
停车场
tíngchē chǎng
паркинг

-
电话亭
diànhuàtíng
телефонна кабина

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
пощенски код

-
监狱
jiānyù
затвор

-
酒馆
jiǔguǎn
кръчма

-
景点
jǐngdiǎn
забележителности

-
地平线
dìpíngxiàn
хоризонт

-
路灯
lùdēng
улична лампа

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
туристическо бюро

-


кула

-
隧道
suìdào
тунел

-
车辆
chēliàng
превозно средство

-

cūn
село

-
水塔
shuǐtǎ
водна кула