Grad     
เมือง

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
aerodrom

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
stambena zgrada

-
ม้านั่ง
má-nâng′
klupa

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
velegrad

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
biciklistička staza

-
ท่าเรือ
tâ-reua
luka

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
glavni grad

-
ระฆัง
rá′-kang′
zvonca

-
สุสาน
sòo′-sǎn
groblje

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
kino

-
เมือง
meuang
grad

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
plan grada

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
kriminalitet

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstracije

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
sajam

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
vatrogasci

-
น้ำพุ
nám-póo′
fontana

-
ขยะ
kà′-yà′
smeće

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
luka

-
โรงแรม
rong-ræm
hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hidrant

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
znamenitost

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
poštansko sanduče

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
susjedstvo

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neonsko svjetlo

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
noćni klub

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
stari grad

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
klupa u parku

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parking

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
telefonska govornica

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
poštanski broj

-
คุก
kóok′
zatvor

-
ผับ
pàp′
kafana

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
znamenitosti

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
linija horizonta

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
ulična svjetiljka

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
turistička agencija

-
หอคอย
hǎw-kawy
kula

-
อุโมงค์
òo′-mong
tunel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
vozilo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
selo

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
vodeni toranj